Hjem

Kontrakts- og entrepriserett­seminaret

Av: Codex Advokat

Kurset gir en praktisk orientert introduksjon til bruk av NS standardene mellom næringsdrivende, med fokus på NS8405/15 og NS8407/17. Kurset passer for alle som til daglig arbeider med NS kontrakter.

Vi arrangerte kontrakts- og entrepriserett­seminaret i juni 2022, og vi holder jevnlig kurs om dette temaet. Ønsker du at vi kommer til deg for å holde dette kurset? Ta kontakt.

Om kurset

Vi vil se på regler for hva entreprenør skal bygge og hva byggherrens skal betale, reglene om endringer og tillegg, forsinkelse, overtakelse, sluttoppgjør, dagmulkt, reklamasjon og mangler.

Som en del av kurset vil vi gå gjennom flere av reglene vi finner i NS 8405, NS 8406, NS 8407, samt underentreprisestandardene NS 8415, NS 8416 og NS 8417.

Kurset er et nyttig grunnkurs som gir innsyn i de sentrale mekanismene forut for kontraktsinngåelsen og under gjennomføring av prosjektet.

Overordnet kursagenda

  • Grunnleggende avtalerett
  • Entrepriserettens plass i rettssystemet
  • Prosjektmodeller
  • Valg av kontraktsformer – utførelseskontrakt og totalentreprise
  • Sentrale momenter knyttet til kontraktsinngåelsen
   • Kontraktsrekkefølgen
   • Tolkning
   • Risikofordeling
   • Ansvar for prosjektering
   • Transport av prosjekteringsansvar
  • Forberedelsesfasen
   • Fremdriftsplaner
   • Oppstart
   • Betaling og faktureringsplaner
   • Entreprenørens undersøkelsesplikt
  • Gjennomføringsfasen
   • Prosjektering og rådgivning
   • Byggemøter
   • Veiledning og utførelse
   • Entreprenørens leveringsforpliktelse i totalentreprise
   • Entreprenørens leveringsforpliktelse i utførelsesentreprise
  • Endringer og varslingsreglene
   • Fristforlengelse
   • Vederlagskrav
   • Plunder og heft
   • Rigg og drift
  • Forberedelse til overtakelsesforretning
   • Innkallelser
   • Forberedelser
   • Levering av dokumentasjon
   • Forbefaringer/sluttbefaring egne arbeider
   • Prøvedrift
   • Innkallelse til registreringsforretning etter 8415/8417
  • Overtakelsesforretning
   • Protokoll
   • Retten til å nekte overtakelse
   • Delovertakelse
   • Brukstakelse
  • Dagmulkt
  • Sluttoppgjør
   • Sluttoppstilling NS8405/8407
   • Innsigelser til sluttoppstillingen
  • Reklamasjon og mangler
   • Utbedringsrett
   • Reklamasjonsfrister
   • Utbedringsplikt


Kursholdere:

Petter Sverstad Eriksen

Advokat og partner

Eiendom og entreprise

Ninja Roede

Advokat og partner

Eiendom og entreprise

Del