Hjem

Frokostseminar: Sykefravær som oppsigelsesgrunn i barnehager

Av: Codex Advokat

Velkommen til frokostseminar 15. november. Her vil senioradvokat Marte Nesje og advokat Anne-Marthe Aslaksrud gå gjennom grunnlag for oppsigelse, fallgruvene og saksbehandlingen, samt dele praktiske råd basert på egen erfaring med slike prosesser. Meld deg på i dag!

En dame bygger snømann med to barn. Foto

Praktisk informasjon

  • Sted: Akersgata 51, Codex Advokat Oslo AS
  • Dato: 15. november 2023
  • Tid: 08.00-08.30 Frokost og kaffe, seminar fra kl 08:30 - 09:30
  • Pris: Gratis

Når kan styrer/daglig leder i en barnehage gå til oppsigelse av en ansatt med høyt sykefravær?

Terskelen for å si opp en ansatt på grunn av høyt eller hyppig sykefravær er høy, og vurderingen av om det foreligger saklig grunn for oppsigelse kan by på flere utfordringer.

I seminaret vil vi gå gjennom vurderingstema for oppsigelse, fallgruvene, og saksbehandlingen, samt en del praktiske råd basert på vår erfaring med slike prosesser. Vi vil også ta for oss noen eksempler på konkrete problemstillinger som kan oppstå, og forslag til håndtering og fremgangsmåte.

Kursholdere:

Anne-Marthe Aslaksrud

Advokat

Codex Advokat

Anne-Marthe Aslaksrud er advokat og er tilknyttet selskapets fagområde for arbeidsrett. Hun bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere med arbeidsrettslige problemstillinger, og arbeider blant annet med omstilling og nedbemanning, individuelle personal- og stillingsvernssaker, samt endringer i arbeidsforhold. Anne- Marthe setter klientens mål og interesser i fokus, og ønsker å være en rådgiver som er tilgjengelig for kunden og som bidrar med løsninger av de juridiske og praktiske problemene klienten står overfor.

Marte Nesje

Senioradvokat

Codex Advokat

Nesje er senioradvokat tilknyttet arbeidsrettsavdelingen. Hun har inngående erfaring innen arbeidsrett. I tillegg jobber Nesje mye med selskapsrettslige problemstillinger, kontraktsrett og pengekrav. Hun bistår både selskaper og privatpersoner med rådgivning og tvisteløsning innen de nevnte rettsområdene.

Nesje bistår virksomheter med prosesser innen omorganisering, nedbemanning og oppsigelse, samt aksjonærrettslige, kontraktsrettslige og arbeidsrettslige spørsmål som oppstår i denne forbindelse. Som for eksempel sluttavtaler, aksjonæravtaler, arbeidsavtaler, konkurranseklausuler, utarbeidelse av personalhåndbok, arbeidstid og varsling.

Håper å se deg der!

Del