Hjem

UTSATT - Frokostseminar: Praktisk styrearbeid og konflikt­håndtering mellom leger på et lege­kontor

Av: Codex Advokat

Codex Advokat og Helsekontor Forvaltning inviterer til frokostseminar. Arrangementet er kostnadsfritt og gir deg praktisk innsikt i regelverket for legekontorer organisert som aksjeselskaper. På kurset gjennomgår vi de viktigste reglene du må passe på som styremedlem, daglig leder og aksjonær. Fokuset vil være praktisk styrearbeid og håndtering av konflikter som kan oppstå mellom leger, som har ulike roller i selskapet.

Oversikt over seminarholdere. Foto

Praktisk informasjon

Sted: Akersgata 51, Codex Advokat Oslo

Dato: UTSATT - ny dato kommer snarlig

Tid: UTSATT - ny dato kommer snarlig

Pris: Gratis

På dette frokostmøtet vil du få en praktisk gjennomgang av reglene som gjelder for legekontor som er organisert som aksjeselskap, herunder reglene for selskapets styre, styremedlemmer og aksjonærer. Vi vil også se nærmere på fastlegens ansvarsområder og forpliktelser, når denne innehar flere roller i selskapet, slik som daglig leder, styremedlem/leder og aksjeeier, samt hvilken betydning dette har for den enkeltes rolle og funksjon. Med oss har vi Thuy-Linda Nguyen Luu fra Helsekontor Forvaltning AS som vil dele sine erfaringer som fastlege og arbeidende styreleder/daglig leder av legekontor.

Sammen med Helsekontor Forvaltning ønsker vi å bidra til en bedre forståelse av hvordan det praktiske styrearbeidet skal gjennomføres, og hvordan man kan forebygge og håndtere konflikter mellom de ulike partene. I tillegg vil vi gjennomgå praktiske eksempler, samt rettspraksis fra domstolene.

Hvem passer seminaret for?

  • Styremedlemmer
  • Daglig leder
  • Aksjeeiere i private legekontor

Kursholdere:

Anne-Marthe Aslaksrud

Advokat

Codex Advokat Oslo AS

Anne-Marthe Aslaksrud er advokat og er tilknyttet selskapets fagområde for arbeidsrett. Hun bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere med arbeidsrettslige problemstillinger, og arbeider blant annet med omstilling og nedbemanning, individuelle personal- og stillingsvernssaker, samt endringer i arbeidsforhold. Anne- Marthe setter klientens mål og interesser i fokus, og ønsker å være en rådgiver som er tilgjengelig for kunden og som bidrar med løsninger av de juridiske og praktiske problemene klienten står overfor.

Marte Nesje

Senioradvokat

Codex Advokat Oslo AS

Nesje er senioradvokat tilknyttet arbeidsrettsavdelingen. Hun har inngående erfaring innen arbeidsrett. I tillegg jobber Nesje mye med selskapsrettslige problemstillinger, kontraktsrett og pengekrav. Hun bistår både selskaper og privatpersoner med rådgivning og tvisteløsning innen de nevnte rettsområdene.

Thuy-Linda Nguyen Luu

Allmennlege og spesialist i allmennmedisin

Helsekontor Forvaltning AS

Thuy-Linda Nguyen Luu er allmennlege og spesialist i allmennmedisin. Hun er tidligere fastlege og har over 15 års erfaring med organisasjonsarbeid samt styrearbeid på legekontor, kultur- og næringslivet og politikk. I 2022 startet hun opp Helsekontor Forvaltning AS som har nå blitt en av Norges største totalleverandør innenfor drift av fastlegekontorer, blant annet ansvar for økonomistyring, regnskap, personalansvar, IT-tjenester m.m på legekontorene.

Del