Hjem

Frokostseminar: Barnehagesektoren - Den vanskelige medarbeideren

Av: Codex Advokat

Hvordan bør du, som arbeidsgiver i barnehagesektoren, håndtere og følge opp arbeidstakere som ikke presterer eller fungerer i sine stillinger? Velkommen til gratis frokostseminar om nettopp dette temaet den 20. mars 2024.

Frokostseminar kursholdere oversikt. Foto

Praktisk informasjon

  • Sted: Akersgata 51, Codex Advokat Oslo AS
  • Dato: 20. mars 2024
  • Tid: Kl. 08.00-08.30: Frokost og kaffe. Kl. 08.30-09.30: Faglig innhold.
  • Pris: Gratis

På dette frokostseminaret vil vi gå gjennom hvordan arbeidsgiver bør håndtere og følge opp arbeidstakere, som ikke presterer eller fungerer i stillingen. Blant annet hvordan arbeidsgiver kan følge opp med advarsler, samt hvilke saksbehandlingsregler- og formkrav som gjelder.

Vi vil blant annet gjennomgå spørsmål som:

  • Hvor gode arbeidsprestasjoner kan arbeidsgiver kreve, før manglende resultater kan gi grunnlag for oppsigelse?
  • Hvordan følge opp samarbeidsproblemer?
  • Når er muntlig eller skriftlig advarsel nødvendig? Og, hvordan går man i så fall frem?
  • Hvordan best gjennomføre prosesser, hvor det primære målet bør være at arbeidstakeren skal lykkes, samtidig som arbeidstaker kan risikere oppsigelse eller avskjed?

Seminaret vil ha en praktisk tilnærming med gjennomgang av praktiske eksempler og problemstillinger, som flere forhåpentligvis vil kjenne seg igjen i. I tillegg vil vi gjennomgå rettspraksis fra domstolene.

Kursholdere:

Marte Nesje

Senioradvokat

Codex Advokat

Nesje er senioradvokat tilknyttet arbeidsrettsavdelingen. Hun har inngående erfaring innen arbeidsrett. I tillegg jobber Nesje mye med selskapsrettslige problemstillinger, kontraktsrett og pengekrav. Hun bistår både selskaper og privatpersoner med rådgivning og tvisteløsning innen de nevnte rettsområdene.

Anne-Marthe Aslaksrud

Advokat

Codex Advokat

Anne-Marthe Aslaksrud er advokat og er tilknyttet selskapets fagområde for arbeidsrett. Hun bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere med arbeidsrettslige problemstillinger, og arbeider blant annet med omstilling og nedbemanning, individuelle personal- og stillingsvernssaker, samt endringer i arbeidsforhold. Anne- Marthe setter klientens mål og interesser i fokus, og ønsker å være en rådgiver som er tilgjengelig for kunden og som bidrar med løsninger av de juridiske og praktiske problemene klienten står overfor.

Håper å se deg der!

Del