Hjem

Frokostmøte: Sykefravær som oppsigelsesgrunn (Fullt)

Av: Codex Advokat

Den 22. mars inviterer vi i Codex til frokostseminar hvor vi vil gå gjennom vurderingstema for oppsigelse, fallgruvene, og saksbehandlingen, samt en del praktiske råd basert på vår erfaring med slike prosesser.

En mann ligger foran sin laptop med lukkede øyne. Foto

Praktisk informasjon

(Fullt)

Sted: Akersgata 51, Codex Advokat Oslo

Dato: 22. mars 2023

Tid: 08.00-08.30 Frokost og kaffe, seminar fra kl 08:30 - 10:00

Pris: Gratis

Når kan du som arbeidsgiver gå til oppsigelse ved høyt eller hyppig sykefravær?

Vår arbeidsrettsavdeling arbeider mye med dette temaet, særlig for arbeidsgiverne.

Terskelen for å si opp en ansatt på grunn av høyt eller hyppig sykefravær er høy, og vurderingen av om det foreligger saklig grunn for oppsigelse kan by på flere utfordringer.

I seminaret vil vi gå gjennom vurderingstema for oppsigelse, fallgruvene, og saksbehandlingen, samt en del praktiske råd basert på vår erfaring med slike prosesser.

Kursholdere:

Marte Nesje

Senioradvokat


Nesje er senioradvokat tilknyttet arbeidsrettsavdelingen. Hun har inngående erfaring innen arbeidsrett. I tillegg jobber Nesje mye med selskapsrettslige problemstillinger, kontraktsrett og pengekrav. Hun bistår både selskaper og privatpersoner med rådgivning og tvisteløsning innen de nevnte rettsområdene.

Nesje bistår virksomheter med prosesser innen omorganisering, nedbemanning og oppsigelse, samt aksjonærrettslige, kontraktsrettslige og arbeidsrettslige spørsmål som oppstår i denne forbindelse. Som for eksempel sluttavtaler, aksjonæravtaler, arbeidsavtaler, konkurranseklausuler, utarbeidelse av personalhåndbok, arbeidstid og varsling.

Nesje har betydelig erfaring med forhandlinger i og utenfor domstolene, og hun har mye erfaring med prosedyre i domstolen.

Nesje sin kompetanse gjør det mulig å gi klientene operative- og praktiske råd. Hun har fokus på å jobbe effektivt og ønsker å løse de konkrete utfordringene klienten står overfor.

Anne-Marthe Aslaksrud

Advokat


Anne-Marthe Aslaksrud er advokat og er tilknyttet selskapets fagområde for arbeidsrett. Hun bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere med arbeidsrettslige problemstillinger, og arbeider blant annet med omstilling og nedbemanning, individuelle personal- og stillingsvernssaker, samt endringer i arbeidsforhold. Anne- Marthe setter klientens mål og interesser i fokus, og ønsker å være en rådgiver som er tilgjengelig for kunden og som bidrar med løsninger av de juridiske og praktiske problemene klienten står overfor.

Håper å se deg der!

Del