Hjem

Frokostmøte: Eiendomsutvikling – due diligence av eiendom

Av: Codex Advokat

Den 26. januar inviterer vi i Codex til frokostseminar om due diligence av eiendom.

Tre mennesker diskuterer rundt et møtebord. Foto

Praktisk informasjon

Sted: Akersgata 51, Codex Advokat Oslo

Dato: 26. januar 2023

Tid: 08.00-08.30 Frokost og kaffe, seminar fra kl 08:30 - 10:00

Pris: Gratis

En due diligence – eller gjennomgang – av eiendommen har til formål å avdekke eventuelle usikkerhetsmomenter eller risikofaktorer som kan ha avgjørende betydning for om utviklingsprosjektet lar seg gjennomføre.

Et eiendomsutviklingsprosjekt starter allerede ved eiendomskjøp. Det kan være en bebygd eiendom eller en ubebygd tomt. En gjennomgang av eiendommens rettigheter, plikter og heftelser kan være avgjørende for at prosjektet skal lykkes og være lønnsomt.

I dette frokostseminaret vil vi gjennomgå de enkelte risikofaktorer, og hvor man kan finne informasjon og dokumentasjon. Temaene vi vil gjennomgå er blant annet rettigheter, kontrakter, planstatus og forurensning. Vi vil også berøre ansvarsforhold innenfor enkelte av risikomomentene, særlig knyttet til forurensning.

Kursholdere:

Kitty Moss Sørensen

Senioradvokat


Kitty har lang erfaring med arbeid innenfor fast eiendoms rettsforhold, herunder tomtefeste, tingsrett, skjønn og ekspropriasjon, plan- og bygningsrett, tinglysing mm. Hun har bred prosedyreerfaring og bred erfaring med gjennomgang av og søk i historisk arkivmateriale tilknyttet fast eiendom; særlig for eiendoms- og rettighetsavklaringer.

Therese Romundstad Schøne

Senioradvokat


Therese jobber som advokat tilknyttet Codex sin avdeling for fast eiendom. Hun jobber innenfor et bredt spekter av eiendomsrettslige problemstillinger, herunder avhendingssaker, sameierett, plan- og bygningsrett, tingsrett, generell kontraktsrett og sivilprosess. Therese har omfattende erfaring innenfor tvisteløsning og forhandlinger på flere rettsområder, både i og utenfor domstolene.

For Therese er det viktig å finne gode løsninger i den enkelte sak, og hun ønsker å gi gode råd og være tilgjengelig for sine klienter.

Håper å se deg der!

Del