Hjem

Frokostmøte: hvordan kan entreprenører bemanne for arbeidstopper og andre midlertidige behov neste år?

Av: Codex Advokat

Den anvendelige adgangen til nye midlertidige ansettelser i inntil ett år iht. arbeidsmiljøloven § 14-9 f) ble opphevet sist sommer. Dette reduserte adgangen for egne midlertidige ansettelser, men det er fortsatt mulig å ansette midlertidig for arbeid av midlertidig karater, vikariater, praksisarbeid mv.

En mann i byggehjelm ser på plantegninger

Dette seminaret ble gjennomført 6. desember 2022

Praktisk informasjon

Sted: Akersgata 51, Codex Advokat Oslo

Dato: 6. Desember 2022

Tid: 08.00-08.30 Frokost og kaffe, seminar fra kl 08:30 - 10:00

Pris: Gratis

Varslet forbud mot innleie til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og Vestfold – hvordan kan entreprenører bemanne for arbeidstopper og andre midlertidige behov neste år?

I Prop 131 L (2021-2022) foreslår regjeringen blant annet å stramme inn adgangen til innleie generelt og varsler at departementet vil forby all innleie til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Lovforslaget er nå til behandling i Stortingets arbeids- og sosialkomite som har fått frist til den 29. november med å avgi sin innstilling til Stortinget.

Den lovendringen Stortings-komiteen innstiller på må vi forvente at blir nye spilleregler for innleie til neste år. Ikrafttredelse av de nye innstramningene og forbudet kan bli allerede fra den 1. januar 2023, men det kan også bli senere. Det er uansett ventet overgangsregler som kan åpne for å videreføre tidligere avtalt innleie også et stykke ut i neste år.

I frokostmøtet vil våre advokater Vegard M. Lund og Anne-Marthe Aslaksrud gjennomgå lovforslagene både i et juridisk og praktisk perspektiv. De gjennomgår både hvordan det nye regelverket for innleie og midlertidige ansettelser vil fortone seg i sammenheng, og de dele sine tanker om hvordan entreprenører i Oslo-området da må eller kan områ seg når de ikke lenger kan leie inn bygningsarbeidere fra bemanningsforetak for å ta unna arbeidstopper og annet.

For diskusjon av praktiske løsninger og ny produktutvikling i bemanningsbransjen som bistand til arbeidsformidling for midlertidig ansettelser hos entreprenører med «noe attått» har vi også invitert administrerende Rolf Bjerved. Han er administrerende direktør i Workshop Bemanning & Kompetanse AS, som er Norges ledende bemanningsspesialist innen bygg- og anleggsbransjen.

Kursholdere:

Vegard M. Lund

Advokat og partnerVegard M. Lund er utdannet cand. jur ved Universitetet i Oslo. Han har betydelig erfaring og kompetanse innen arbeidsrettslige og kontraktsrettslige spørsmål på mange ulike områder. Blant annet i krysningsfelt mellom selskapsrett, arbeidsrett og annen kontraktsrett, som avtaler om franchise, agenturer, konsulentavtaler og andre tilknytningsformer.

Gjennom flere store lovendringer har han siden 1997 særlig opparbeidet seg betydelig praktisk erfaring og spesialistkompetanse knyttet til alle sider av bemanningsbransjen. Han bistår store, men også små virksomheter på de fleste forretningsjuridiske områder.

Anne-Marthe Aslaksrud

AdvokatAnne-Marthe Aslaksrud er advokat og er tilknyttet selskapets fagområde for arbeidsrett. Hun bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere med arbeidsrettslige problemstillinger, og arbeider blant annet med omstilling og nedbemanning, individuelle personal- og stillingsvernssaker, samt endringer i arbeidsforhold. Anne- Marthe setter klientens mål og interesser i fokus, og ønsker å være en rådgiver som er tilgjengelig for kunden og som bidrar med løsninger av de juridiske og praktiske problemene klienten står overfor.

Håper å se deg der! Meld deg på i påmeldingsskjemaet til høyre.

Del