Hjem

Eierseksjonsloven fra A til Å

Av: Codex Advokat

Er du styremedlem eller eier av en selveierleilighet i et eierseksjonssameie, og ønsker mer informasjon om hvilke lover og regler som gjelder for ulike problemstillinger i et sameie?

Webinar eierseksjonssameie

Vi arrangerte webinar om dette temaet den 28. september 2021. Her får du tilgang til opptak fra webinaret.

Om webinaret

For sameier som er seksjonert gjelder det en egen lov, Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven). Loven er omfattende og regulerer alle de situasjoner som er av betydning for et seksjonert sameie, herunder vilkårene for og fremgangsmåten ved seksjonering, reseksjonering og beboernes disposisjonsrett over seksjonene, samt regler for sameiets organer og kompetanse.

Vi vil da ta for oss de sentrale bestemmelsene i eierseksjonsloven, med fokus på det som er relevant for deg som seksjonseier eller styremedlem.

Vår erfaring er at de fleste har noe å lære. Kom på kurset og gi deg selv et bedre utgangspunkt for å fatte korrekte og velfunderte beslutninger i ditt sameie.

Kurset er særlig rettet mot deg som er styremedlem i et eierseksjonssameie. Kurset er også høyst aktuelt for de som kun er eier av én seksjon i et eierseksjonssameie ettersom disse også deltar på årsmøter og blir direkte berørt av beslutninger som tas. I tillegg passer kurset for deg som er forretningsfører i et eierseksjonssameie eller som driver med eiendomsforvaltning.

Kurset har en praktisk tilnærming med gjennomgang av konkrete eksempler og problemstillinger, som mange vil kjenne seg igjen i.


Kursholdere:

Tonje B. Onsøien

Advokat

Eiendom og entreprise

Tonje er advokat tilknyttet Codex sin eiendomsavdeling. Hun har inngående erfaring innenfor forhandlinger og håndtering av tvisteløsning i og utenfor domstolene. Tonje arbeider hovedsakelig med eiendomsrettslige problemstillinger, herunder avhendingsrett, generell kontraktsrett, sameierett, tingsrett, plan- og bygningsrett og sivilprosess. I tillegg er hun en erfaren kursholder både fra nåværende stilling og tidligere arbeid i rettshjelpsorganisasjoner.

Tonje setter klientens mål og interesser i fokus, og ønsker å være en rådgiver som er tilgjengelig for kunden og som gir råd som løser de praktiske utfordringene klienten står overfor.

Therese Romundstad Schøne

Advokat

Eiendom og entreprise

Therese jobber som advokat tilknyttet Codex sin avdeling for fast eiendom. Hun jobber innenfor et bredt spekter av eiendomsrettslige problemstillinger, herunder avhendingssaker, sameierett, plan- og bygningsrett, tingsrett, generell kontraktsrett og sivilprosess. Therese har omfattende erfaring innenfor tvisteløsning og forhandlinger på flere rettsområder, både i og utenfor domstolene.

For Therese er det viktig å finne gode løsninger i den enkelte sak, og hun ønsker å gi gode råd og være tilgjengelig for sine klienter.

Del