Hjem

#Bærekraftsuka: Ombruk og transformasjon som grep i eiendomsutvikling

Av: Codex Advokat

I samarbeid med Magna, MAD og Rambøll, inviterer vi deg til seminaret "Ombruk og transformasjon som grep i eiendomsutvikling". Dette arrangementet tar sikte på å utforske viktigheten av ombruk av eksisterende bygg for å oppnå bærekraftig byutvikling. Vi vil presentere en praktisk tilnærming til hvordan ombygging av eksisterende strukturer kan bidra til positiv byutvikling, samt undersøke rollen reguleringsplaner spiller i denne sammenhengen og hvordan offentlige myndigheter kan påvirke utviklingen gjennom dem. Bli med oss for å utforske mulighetene for en mer bærekraftig og fremtidsrettet byplanlegging.

Bærekraftsuka 2023. Logo

Praktisk informasjon

Sted: NIO House, Karl Johans gt. 33, 0162 Oslo

Dato: 18. oktober 2023

Tid: 09:50 - 10:30

Pris: Gratis

Skal byutvikling bli bærekraftig er det nødvendig å se på ombruk av eksisterende bygg. I foredraget vil det bli gitt en praktisk tilnærming til hvordan ombruk og ombygging av eksisterende bygg bidrar til byutvikling. I forlengelsen av dette vil vi også se på hvordan reguleringsplaner spiller inn i byutvikling, og hvordan offentlige myndigheter gjennom disse har virkemidler for å påvirke utviklingen.

Seminarholdere:

Torstein Blumer

Project Manager

Magna Construction Management AS

Kitty Moss Sørensen

Advokat og assosiert partner

Codex Advokat Oslo AS

Kitty har lang erfaring med arbeid innenfor fast eiendoms rettsforhold, herunder tomtefeste, tingsrett, skjønn og ekspropriasjon, plan- og bygningsrett, tinglysing mm. Hun har bred prosedyreerfaring og bred erfaring med gjennomgang av og søk i historisk arkivmateriale tilknyttet fast eiendom; særlig for eiendoms- og rettighetsavklaringer.

Håper å se deg der!

Del