Hjem

#Bærekraftsuka: Bærekraftig arbeidsliv - likestilling og mangfold

Av: Codex Advokat

Våre advokater Lasse Groven Egeberg og Anne-Marthe Aslaksrud skal snakke om mangfold og likestilling fra et juridisk perspektiv. Vi har også invitert Likestillings- og diskrimineringsombudet, som blant annet vil snakke om deres arbeid knyttet til mangfold, likestilling og inkludering.

Bærekraftsuka 2023. Logo

Praktisk informasjon

Sted: NIO House, Karl Johans gt. 33, 0162 Oslo

Dato: 18. oktober 2023

Tid: 11:30 - 12:15

Pris: Gratis

Seminarholdere:

Thomas Jahren

Seniorrådgiver

LDO

Thomas Jahren er seniorrådgiver ved Likestillings- og diskrimineringsombudet, der han primært jobber med diskriminering i arbeidslivet gjennom veiledning, kurs og virksomhetsoppfølging. Han jobber særlig med arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt og lønnskartlegging, og har en bred erfaring fra store virksomheter i næringslivet.

Ann-Helen Hopland

Senioradvokat

LDO

Ann-Helen Hopland er seniorrådgiver ved Likestillings- og diskrimineringsombudet, der hun primært jobber med diskriminering i arbeidslivet gjennom veiledning, kurs og virksomhetsoppfølging. Hun jobber særlig med arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt og lønnskartlegging, og har en bred erfaring fra Finansforbundet, som er den største fagforeningen innen finanssektoren.

Lasse Groven Egeberg

Senioradvokat

Codex Advokat

Lasse Groven Egeberg er senioradvokat ved Codex Advokat Oslo AS, og er tilknyttet selskapets fagområde for arbeidsrett. Han bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere med arbeidsrettslige problemstillinger, og arbeider særlig med omstilling og nedbemanning, individuelle personal- og stillingsvernssaker, samt endringer i arbeidsforhold.

Anne-Marthe Aslaksrud

Advokat

Codex Advokat

Anne-Marthe Aslaksrud er advokat og er tilknyttet selskapets fagområde for arbeidsrett. Hun bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere med arbeidsrettslige problemstillinger, og arbeider blant annet med omstilling og nedbemanning, individuelle personal- og stillingsvernssaker, samt endringer i arbeidsforhold. Anne- Marthe setter klientens mål og interesser i fokus, og ønsker å være en rådgiver som er tilgjengelig for kunden og som bidrar med løsninger av de juridiske og praktiske problemene klienten står overfor.

Håper å se deg der!

Del