Hjem

Ny samarbeidspartner for Kirkens Nødhjelp

Av: Codex Advokat

Dato: 12.06.20

Kirkens Nødhjelp har valgt Codex Advokat som ny hovedsamarbeidspartner og leverandør av advokattjenester. Partene skal samarbeide for klima og bærekraft, og i fellesskap bidra til gode humanitære formål.

Mann på en åker i Etiopia.

– Dette er en avtale og et samarbeid vi er svært stolte av. Samtidig er dette noe som forplikter. Tilliten Kirkens Nødhjelp nå viser Codex, skal vi jobbe hardt for å vise oss verdig, sier daglig leder Anders Faanes i Codex Advokat.

Faanes understreker at Kirkens Nødhjelp gjennom årtier har markert seg som en bauta i kampen mot fattigdom og urettferdighet. Den ferske avtalen strekker seg over fem år, og inneholder flere aktiviteter, inkludert en ramme for pro-bono advokattjenester.

Markedssjef Ragnhild Toyomasu i Kirkens Nødhjelp sier at hun er svært glad for samarbeidet.

– I dette samarbeidet skal vi fremme bærekraftig utvikling og her blir 1+1 til 3. Sammen får vi til mer! Vi er svært glade for å inngå denne avtalen. Kirkens Nødhjelp har også mange juridiske forpliktelser og vi er svært glade for å finne en kompetent og grønn partner som kan bistå i dette arbeidet.

- Les mer om: Dugnad. Omtanke. Sammen med Kirkens Nødhjelp

Klimaendringer

Det langsiktige samarbeidet mellom Kirkens Nødhjelp og Codex skal være med å bidra til oppfyllelse av bærekraftsmål 13, verdens felles arbeidsplan for å stoppe klimaendringene. Codex skal blant annet bidra med finansiell støtte til miljørelaterte prosjekter, som planting av skog i Etiopia.

– Kirkens Nødhjelp har i likhet med oss i Codex en markant miljøprofil. Vi bidrar både økonomisk og som juridisk kompetansebedrift. Jeg overbevist om at avtalen ytterligere vil styrke vårt engasjement, og gi våre ansatte i Codex enda mer å enes om og engasjere oss i, sier Faanes.

- Les mer om: Codex Green

For mer informasjon – kontakt:

Codex Advokat:

Daglig leder Anders Faanes. Epost: anders.faanes@codex.no Tlf: 415 66 627


Kirkens Nødhjelp:

Kommunikasjonsrådgiver Markus Plementas. Epost: Markus Plementas@nca.no Tlf: 481 74 239

Om Codex Advokat:

Codex Advokat Oslo AS er et veletablert advokatfirma med over 80 ansatte. Med spesialister innen selskapsrett, skatterett, arbeidsrett, rettigheter, eiendom, entreprise, personskade og familie- og arverett. Codex betjener privat- og bedriftskunder nasjonalt og internasjonalt. Codex er anerkjent som verdens første klimanøytrale advokatselskap av FNs initiativ "Climate Neutral Now", og jobber målrettet mot å ivareta miljøet i utøvelsen av sin virksomhet. Hovedkontoret ligger sentralt i Oslo.

- Les mer om: Codex Advokat

Om Kirkens Nødhjelp:

Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner over hele verden for å avskaffe fattigdom og urettferdighet. Kirkens Nødhjelp gir nødhjelp i katastrofer og jobber langsiktig for utvikling i lokalsamfunn. For å fjerne årsaker til fattigdom påvirker de samtidig myndigheter, næringsliv og religiøse ledere til å ta riktige beslutninger. Deres arbeid utføres uten intensjon om å endre menneskers religiøse tilhørighet.

- Les mer om: Kirkens Nødhjelp

Del