Hjem

Vårt Advisory Board

I arbeidet med klima og bærekraft har Codex Advokat opprettet et Advisory Board. Et rådgivende organ, bestående av eksperter utenfor advokatfirmaet - med engasjement og kompetanse til å gjøre verden til et bedre sted.

to personer i jakken er ute i et vakkert islandskap
icon

Mandatet til Advisory Board er å bidra til eksterne perspektiver, gi råd til styret og ledergruppen i Codex om betydningen av bærekraft i samfunn og næringsliv. For å sikre at samfunnsansvar finner sin naturlige plass der juridiske problemstillinger skal håndteres.

Vårt Advisory Board består av medlemmer fra akademia, humanitære organisasjoner, næringsliv, interesseorganisasjoner og ulike fagmiljøer. Som i vårt eget advokatmiljø, ønsker vi også eksternt å knytte til oss ressurser som utfyller hverandre hva gjelder kompetanse og fagfelt.

Codex legger vekt på læring, nettverksbygging og samhandling for å komme i den posisjonen vi ønsker å være: En pådriver i advokatbransjen og samfunnet for klimavennlig og bærekraftig utvikling.

Ønsker du å bidra i vårt Advisory Board?

Ta kontakt

Bli kjent med vårt Advisory Board:

For inneværende periode er medlemmene:

Christina Voigt

Christina Voigt er dr. juris fra Universitetet i Oslo, der hun i dag er professor ved Institutt for offentlig rett. Hun er ekspert i internasjonal miljørett, og har blant annet graden Master of Laws in Environmental Law fra University of Auckland. I tillegg jobber Christina med generell folkerett.

Gjennom en årrekke har Christina vært rådgiver til norske myndigheter, samt en av Norges forhandlere under FNs klimakonvensjon. I januar 2020 ble Christina co-chair for Paris Agreement Implementation and Compliance Committee (PAICC).

Mer om Christina:

Danat Tekie

Danat Tekie har tidligere erfaring som gründer, leder og ansikt utad i Young Sustainable Impact (YSI), en organisasjon som samlet unge talenter fra hele verden for å utvikle innovative løsninger på FNs bærekraftmål. Nå arbeider hun som senior-rådgiver for bærekraft i Deloitte. Danat har utdannelse innen organisasjonsutvikling og ledelse fra Høgskolen i Innlandet og Universitet Stellenbosch. Hun har også erfaring fra Future Leaders Global. I tillegg er Danat engasjert i diverse leder- og styreverv, som for eksempel i Business for Peace Foundation.

Mer om Danat:

Knut Nystad

Knut Nystad er Managing Director i Stiftelsen VI, som jobber for å gi mennesker med nedsatt funksjonsevne like muligheter til et fullverdig liv. Knut har lang fartstid fra idretten, også på toppnivå. Nasjonalt og internasjonalt. Blant annet var han i en årrekke smøresjef for langrennslandslaget, i tillegg til prosjektansvar for Olympiatoppen. I dag jobber Knut tett med noen av landets fremste idrettsprofiler for at flere mennesker med funksjonsnedsettelse opplever høyere livskvalitet, forbedret helse, økt mestringstro og bedre sosial kontakt.

Mer om Knut:

Marianne Holth Dybwad

Leder for Sunnaasstiftelsen, som jobber med og for pasientene ved Norges største rehabiliteringssykehus – Sunnaas sykehus HF. Marianne Holth Dybwad er utdannet fysioterapeut, har en mastergrad i helsevitenskap og var en av de første som gjennomførte topplederutdanning for helseledere i Norge. Hun har lang erfaring fra idretten, rehabiliteringsfeltet, politisk sektor, det offentlige og næringslivet. På en slik måte at Sunnaasstiftelsen i dag er en premissgiver i Norge innenfor rehabilitering. Marianne har dessuten bred internasjonal erfaring, og engasjerer seg i bistandsarbeid i Afrika, Midtøsten, Asia og Øst-Europa.

Mer om Marianne:

Christopher Hjort

Christopher Hjort leder arbeidet med konsulentselskapet Iteras satsing på bærekraftskommunikasjon. Christopher har bakgrunn som grafisk designer og var en av gründerne i Itera – den gang Gazette – og har vært i selskapet siden etableringen i 1990. Christopher var styreleder i Gazette i årene 1996–2001. Christophers ekspertise er bærekraftsrapportering, og hans styrke er å omsette en virksomhets strategiske mål til effektive kommunikasjonstiltak i skjæringspunktet mellom innhold, design og teknologi. Christopher har jobbet med bærekraftsrapportering siden midten av 1990-tallet.

Mer om Christopher:

Vibeke Riis

Vibeke Riis er direktør for Miljø & helse i Rambøll. Rambøll er av de største på miljørådgivning i verden; og bærekraft er forankret i stiftelsens verdigrunnlag fra opprettelsen i 1945. Riis er hydrogeolog av utdannelse, har ti års ledererfaring fra ulike enheter i Miljødirektoratet og de siste tolv års erfaring fra ledelse i rådgiverbransje. Riis og hennes markedsenhet bidrar til at Rambøll kan levere bærekraftige løsninger innen bygg, arkitektur, transport, energi, vann, og strategisk ledelse.

Mer om Vibeke:

Marianne Stigset

Bli kjent med Marianne Stigset som er Director of Communications and External Affairs i Aker Horizons. Med sin brede bakgrunn fra privat, offentlig og ideell sektor jobber Marianne med et spekter av kommunikasjonsfaglige tema, med særskilt kompetanse på strategisk rådgivning innenfor finansiell kommunikasjon og bærekraft. Marianne har tidligere jobbet som direktør i Corporate Communications og SVP Corporate Affairs and Sustainability i Aker Property Group AS. Hun har tidligere vært IR direktør i Aker ASA, kommunikasjonsdirektør i EAT og Extractive Industries Transparency Initiative, og kommunikasjonsmedarbeider i Verdensbanken i Washington DC. I tillegg har hun 10 års journalisterfaring fra bla. The Daily Star i Libanon, BBC og Bloomberg News.

Mariannes kombinerer sin finansbakgrunn med sin kompetanse på bærekraft for å løfte selskaper som kan bidra til å løse de store klimautfordringene. Hun er overbevist om at man ikke vil lykkes med det grønne skiftet og finne nye vekstmotorer for en klimanøytral økonomi dersom ikke kapitalmarkedet er med på å finansiere det. Mariannes kompetanse og engasjement vil være en viktig bidragsyter til Codex Advokats Advisory board.

Mer om Marianne:

Kjetil Botten Skogly

Som konserndirektør i Ahead Group Norway leder Kjetil Botten Skogly den norske divisjonen til en av Nordens største byrågrupperinger. Kjetil har tidligere omfattende erfaring fra å skape sterke merkevarer og posisjoner i en rekke store norske selskaper og er i dag i tillegg en ettertraktet rådgiver og foredragsholder på området. Kjetil er utdannet innen marketing og strategi fra California State University, University of Wisconsin samt University of Strathclyde.


Mer om Kjetil:

Øvrige rådgivere/samarbeidspartnere:

FN

Codex Advokat er anerkjent som verdens første klimanøytrale advokatfirma gjennom FN-initiativet Climate Neutral Now. Vi jobber vi tett med strategi- og relasjonsstyringsenheten i UNFCCCs (United Nations Framework Convention on Climate Change), for å utvikle strategier og styrke tilnærminger for ulike klimahandlinger. Ikke minst skjer dette gjennom privat sektorarbeid og markedsbaserte instrumenter. Codex Advokat deltar også aktivt som medlem i FN-initiativet Global Compact. Sammen former vi fremtidens næringsliv.

Kirkens Nødhjelp

Codex Advokat er juridisk hovedsamarbeidspartner for Kirkens Nødhjelp, som med kraft og effektivitet bidrar til å nå ambisjonen som er satt gjennom FNs bærekraftsmål. Slik jobber Kirkens Nødhjelp: Redde liv. Forandre liv. Forandre verden. Hvert år sørger for eksempel Kirkens Nødhjelp for at 2,8 millioner mennesker får tilgang til rent vann.

Pådriv

Codex Advokat er partner i Pådriv, en samfunnsdugnad for å gjøre byer og bygder mer bærekraftige. Sentralt i arbeidet står Hovinbyen, som er Oslo største utviklingsområde. Målet er å gjøre Hovinbyen til verdens mest bærekraftige byområde, og på den måten være en inspirasjon for andre utviklingsprosjekter rundt om i verden. Pådriv er også sterkt deltagende i andre norske storbyer. Bak Pådriv står en rekke av landets toneangivende selskaper, organisasjoner og offentlige etater.

Ønsker du å bidra i vårt Advisory Board?

Ta kontakt