Hjem

Når leietaker ikke betaler

Av: Codex Advokat

Hva gjør man når leietaker rett og slett ikke er villig til å betale? Codex-advokat Erik Snekvik har tipset for en enklest mulig løsning.

Nærbilde av en ung kvinne som bruker kalkulator og holder et dokument.

En vanlig problemstilling

Advokat og partner Erik Snekvik, med spesialkompetanse innen eiendom, forteller at leietakere som ikke betaler er en svært vanlig husleieproblemstilling. Han opplever at manglende betaling som oftest henger tett sammen med andre problemer.

– Er forholdet godt er som regel også betalingen i orden, sier Snekvik.

Forhåndssikring

Snekvik opplyser om at det viktigste er å sikre seg allerede ved inngåelse av husleieavtalen. Dette gjøres ved å legge inn en klausul om tvangsfravikelse, som viser til tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd bokstav a). På denne måten vedtar leietaker at han eller hun kan kastes ut av namsmannen ved manglende betaling. Dette er en enkel måte å få leietaker ut på, ifølge Snekvik.

Problemet oppstår først og fremst der man ikke har en slik klausul. Da vil man i verste fall være nødt til å ta saken inn for forliksrådet eller Husleietvistutvalget for å få en dom eller avgjørelse, hvilket kan ta svært lang tid. Snekvik opplyser imidlertid om at utleier i disse tilfellene normalt står sterkt.

– Manglende betaling av leie er kronargumentet for å vinne frem, sier han.

Uttak depositum

Ved ubetalt leie kan man ifølge Snekvik ikke automatisk heve den skyldige husleien fra depositumsbeløpet. Tvister rundt depositumsbeløpet krever en egen prosess hvor det kan være fornuftig å ha en advokat.

Dette understreker viktigheten av å få inn klausulen om tvangsfravikelse, da alternativet kan bli at man ikke får tilgang på hverken penger fra leietaker eller depositumsbeløpet før en rettskraftig dom foreligger, hvilket kan være en tidkrevende prosess.

Har du spørsmål knyttet til husleierett? Snakk med oss.

Del