Hjem

Eierseksjonsloven fra A til Å [Webinar]

Av: Codex Advokat

Er du styremedlem eller eier av en selveierleilighet i et eierseksjonssameie, og ønsker mer informasjon om hvilke lover og regler som gjelder for ulike problemstillinger i et sameie?

Eierseksjonsloven a -å

Vi arrangerte webinar om dette temaet den 28. september 2021. Her får du tilgang til opptak fra webinaret.

Om webinaret

For sameier som er seksjonert gjelder det en egen lov, Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven). Loven er omfattende og regulerer alle de situasjoner som er av betydning for et seksjonert sameie, herunder vilkårene for og fremgangsmåten ved seksjonering, reseksjonering og beboernes disposisjonsrett over seksjonene, samt regler for sameiets organer og kompetanse.

Vi vil da ta for oss de sentrale bestemmelsene i eierseksjonsloven, med fokus på det som er relevant for deg som seksjonseier eller styremedlem.

Vår erfaring er at de fleste har noe å lære. Kom på kurset og gi deg selv et bedre utgangspunkt for å fatte korrekte og velfunderte beslutninger i ditt sameie.

Kurset er særlig rettet mot deg som er styremedlem i et eierseksjonssameie. Kurset er også høyst aktuelt for de som kun er eier av én seksjon i et eierseksjonssameie ettersom disse også deltar på årsmøter og blir direkte berørt av beslutninger som tas. I tillegg passer kurset for deg som er forretningsfører i et eierseksjonssameie eller som driver med eiendomsforvaltning.

Kurset har en praktisk tilnærming med gjennomgang av konkrete eksempler og problemstillinger, som mange vil kjenne seg igjen i.

Har du spørsmål til eierseksjonsloven? Snakk med oss!

Del