Hjem
icon

Pengekrav: Foreldelse

Et bord med laptop og flere papirer på.

Hva menes med foreldelse? Før du betaler et pengekrav må du være sikker på at kravet ikke har foreldet. Ved en foreldelse slipper du å betale pengekravet – kreditorer kan ikke kreve inn pengene du skylder lenger.

Viktige forhold om foreldelse:

Hva menes med foreldelse?

Alle pengekrav har overordnede frister for innbetaling og foreldelse.

At et pengekrav har blitt foreldet vil si at du ikke er pliktig å betale.

Årsaken til dette er at perioden som har gått siden pengekravet skulle vært oppfylt har vært for lang. Kreditorer må kreve innbetaling før fristen har utgått.

Etter foreldelsesloven § 24 har fordringshaver mistet retten til oppfyllelse ved en foreldelse.

Hvilke regler finnes for å oppnå foreldelse?

Hensikten bak foreldelsesreglene er å beskytte den som skylder et pengekrav å måtte betale gamle uoppgjorte fordringer.

På bakgrunn av dette skal du være forsiktig med å betale gamle pengekrav, uten å forsikre deg om at de kan være foreldet.

I tillegg skal foreldelsesreglene passe på at du ikke betaler samme pengekrav to ganger.

Hvis foreldelsesfristen har gått ut, trenger du ikke å bevise at pengekravet er betalt.

Hva er foreldelsesfristen?

For å undersøke om det har oppstått en foreldelse, er det i hovedsak tre spørsmål som må besvares.

 • Lengden på foreldesfristen. Etter foreldelsesloven § 2, er fristen på tre år. Men det finnes også unntak her. Det finnes blant annet unntak ved gjeldsbrev, lån, bankinnskudd og pensjon.

  Det kan også bli en tilleggsfrist på ett år, hvis innkrever ikke har fremlagt noe krav på bakgrunn av manglende kunnskap om den skyldiges krav. Tilleggsfristen har en maksgrense, og kan ikke forlenges mer enn totalt ti år.

 • Når fristen starter å løpe. Som hovedprinsipp er det når kravet forfaller.

 • Avbrutt frist. Det kan forekomme at fristen blir avbrutt. Etter foreldelsesloven § 15 kan dette skje ved saksanlegg. Foreldelse kan avbrytes hvis den skyldige erkjenner forpliktelsen eller hvis kreditor fremlegger sak mot den skyldige.
 • Etter foreldelsesloven §§ 16 til 19 finnes det også andre regler som kan føre til at fristen blir avbrutt. Vi har dyktige advokater som kjenner lovverket, som kan bistå deg om foreldelse av pengekrav.

Unntak: Foreldelse ved skadeserstatning og oppreisning

Det finnes unntak om foreldelse ved skadeserstatning og oppreisning. Kravet foreldes tre år etter dagen den skadede burde skaffet eller fikk tilstrekkelig informasjon om både skade og den ansvarlige.

For skadeserstatning og oppreisning er det i hovedsak satt en maksfrist på 20 år. Foreldelsesfristen løper fra handlingen som medførte skade eller ved opphør av ansvar.

I enkelte tilfeller er det ingen maksfrist. Dette gjelder når:

 • Hvis skaden er foretatt i virksomhet ved arbeid som gir inntekt

 • Hvis skaden er foretatt mens den skadede er mindre enn 18 år

 • Hvis den skadevoldende burde kjenne til eller kjente til at handlingen kunne gi alvorlige helseskader eller føre til død

Dette kan Codex Advokat bistå deg med:

 • Rådgivning ved alle typer transaksjoner
 • Rådgivning og støtte innen foreldelse – vi kjenner lovverket
 • Utarbeidelse av standardavtaler og spesialtilpassede avtaler innen kjøp og salg
 • Bistår i forhandlinger og tvisteløsninger

Har du spørsmål knyttet til pengekrav og foreldelse? Snakk med oss.

John Aage Hvardal

Advokat og partner

Forretningsjus og skatt

Thomas Hem

Advokat og partner

Forretningsjus

Les også