Hjem
icon

Oppkreving av MVA på salg av varer og tjenester

Smilende mann med mørkt hår og briller.

Er ikke virksomheten din registrert i Merverdiavgiftsregisteret, har du verken rett eller plikt til å oppkreve merverdiavgift ved salg av varer og tjenester. Når virksomheten er registrert har du plikt til å oppkreve merverdiavgift på varene eller tjenestene som omsettes.

Det du trenger å vite om oppkreving av MVA på salg:

Nærmere om vilkårene for registrering

Ikke alle varer og tjenester er merverdiavgiftspliktige.

Noen er fritatte og noen er unntatte. For å registreres i Merverdiavgiftsregisteret må det derfor omsettes avgiftspliktige varer/tjenester, hvilket er alle varer og tjenester som ikke er unntatt eller fritatt fra merverdiavgift i Meverdiavgiftsloven.

Omsetningen av de avgiftspliktige varene/tjenestene må ha oversteget kr. 50.000 i løpet av 12 måneder for at registreringsplikten oppstår. Omsetningen må også skje som ledd i næringsvirksomhet.

Virksomheten er registrert – hva nå?

Når virksomheten er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, så foreligger det en plikt til å beregne merverdiavgift og oppkreve denne i fakturaen som utstedes for vare-/tjeneste salget.

Omsetningen må imidlertid være avgiftspliktig - å være registrert, innebærer ikke at det skal oppkreves MVA på ikke-avgiftspliktig omsetning.

Det må også dreie seg om omsetning, hvilket innebærer at det er tale om en ytelse (varer/tjenester) mot vederlag (penger). Enveis transaksjoner, slik som eksempelvis utbetaling av erstatning, skal ikke avgiftsberegnes.

Hvor mye merverdiavgift skal du beregne- og kreve inn?

I Norge er det i hovedsak tre momssaster: alminnelig sats (25 %), næringsmidler (15 %) og persontransport, overnatting, kinobilletter mm. (12 %).

Noen ganger kan det oppstå spørsmål om hvilken momssats som skal benyttes – f.eks. er kinderegget avgiftspliktig med 25 %, eller er det en sjokolade som skal avgiftsberegnes som næringsmidler med 15 %? Taxien som frakter varer – 25- eller 15 %?

Dette kan Codex Advokat hjelpe deg med

De vanskeligste spørsmålene er likevel om varen eller tjenesten er avgiftspliktig i det hele tatt. Særlig innenfor finanssektoren og eiendomsbransjen kan disse sondringene være vanskelige.

Er du i tvil, så er det lurt å avklare dette med en rådgiver, ettersom det kan bli dyrt å ta feil. Codex Advokat kan hjelpe deg med alle spørsmål du måtte ha om merverdiavgift.

Har du spørsmål knyttet til merverdiavgift? Snakk med oss.