Hjem

Kan sideordnede underentreprenører seg imellom være ansvarlig for en samlet leveranse?

Av: Codex Advokat

I en NS-kontrakt har sideordnede underentreprenører seg imellom ingen kontraktsforpliktelse for sine leveranser. Dersom byggherre og total-hovedentreprenør ser behov for å plassere kontraktsrisikoen på de ulike underentreprenører må dette avtales særskilt. Dette kan enten utformes i særskilte klausuler i selve kontrakten eventuelt regulert i egen solidaritetsavtale.

Sideordnede underentreprenører
Del