Hjem

Stor seier ved plunder – og heftkrav i Borgarting lagmannsrett

Av: Codex Advokat

Etter en årelang tvist mellom HAB Construction AS og Oppland fylkeskommune om blant annet plunder og – heftkrav satte Høyesterett endelig punktum i HAB-dommen (HR-2019-1225-A). Høyesterett satte et høyt beviskrav for entreprenøren, hvilket medførte at HAB Construction ikke ble gitt medhold i sitt krav om tilleggsvederlag for plunder – og heft.

En mann står og peker på en byggeplass
Del