Hjem

Utbygging av nye arealer og nødvendig infrastruktur – rettigheter til vei, vann, avløp

Av: Codex Advokat

Dato: 21.04.22

I en tid hvor det bygges stadig flere boliger, er rettighet til blant annet vei, vann og avløp essensielt. Hva gjør man dersom naboen ikke vil inngå en avtale om slike rettigheter for utbyggingsområdet?

Det er flere veier for utbygger frem til målet, et felles nøkkelord er ekspropriasjon, eller grunnerverv.

Ekspropriasjon er tvangsavståelse av grunn eller rettigheter, og kan bare skje med hjemmel i lov. Den som eksproprierer kan være det offentlige eller private, men det er forskjellig lover som hjemler muligheten til ekspropriasjon for det offentlige og private.

Utbygging av nye arealer og nødvendig infrastruktur
Del