Hjem

Reguleringsplanprosessen – en praktisk bekrivelse av gjennomføringen - fra a til å

Av: Codex Advokat

Dato: 27.04.21

Når en eiendom skal utvikles, vil en reguleringsplan alltid være utgangspunktet for prosjektet. Reguleringsplanen gir en helhetlig plan for et område, og vil som oftest gi svar på disse spørsmålene: - Kan det bygges? Hva kan bygges? Hvor mye kan det bygges? Hvor høyt kan det bygges? I hvilken rekkefølge må det bygges?

Reguleringsplanprosessen
Del