Hjem

Hva har rådighetsinnskrenkninger å si for en utbygger?

Av: Codex Advokat

Dato: 27.09.21

Den store hovedregelen er at en eier eller en utbygger fritt kan disponere og bestemme over sin egen eiendom. Det finnes imidlertid unntak, for eksempel såkalte rådighetsinnskrenkninger.

rådighetsinnskrenkning
Del