Hjem

Hva innebærer hoppeplikten til entreprenøren og hvordan kan byggherre bruke dette som et virkemiddel?

Av: Codex Advokat

Dato: 01.03.21

Uenighet om et endringskrav er ikke uvanlig i et entrepriseforhold og må ses i sammenheng med partenes grunnleggende formål ved kontraktsinngåelse. Byggherrens formål er å få realisert et bygg til lavest mulig pris mens entreprenørens formål er å få penger og nok tid til å ferdigstille prosjektet.

hoppeplikten til entreprenøren
Del