Hjem

Nye regler som vil gjøre det enklere å selge brukte byggevarer

Av: Codex Advokat

Produksjonen av nye byggevarer gir store klimautslipp og byggenæringen skaper store mengder avfall. Samtidig trenger samfunnet boliger, næringsbygg osv. For å nå Norges klima- og miljømål og etterleve de politiske føringene vil byggenæringen måtte omstille seg. Dette betyr bl.a. en mer sirkulærøkonomisk tankegang, også i byggeprosjekter. Av den grunn har Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik nå annonsert nye regler i forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) som vil gjøre det enklere å selge brukte byggevarer.

Nye regler som vil gjøre det enklere å selge brukte byggevarer
Del