Hjem

Handlingsplikten for å unngå forurensning [Webinar]

Av: Codex Advokat

Dersom det foreligger en fare for forurensning, og det ikke iverksettes forebyggende tiltak, kan den ansvarlige bli straffet med bøter eller fengsel i inntil 5 år.

I dette webinaret definerer vi når det foreligger en fare og hvem som kan regnes som ansvarlige.

En mann med hjelm står på en byggeplass og ser utover
Del