Hjem

Bærekraft: Dette er vårt Advisory Board

I arbeidet med klima og bærekraft har Codex Advokat opprettet et Advisory Board. Et rådgivende organ, bestående av eksperter utenfor advokatfirmaet - med engasjement og kompetanse til å gjøre verden til et bedre sted.

Mandatet til Advisory Board er å bidra til eksterne perspektiver, gi råd til styret og ledergruppen i Codex om betydningen av bærekraft i samfunn og næringsliv. For å sikre at samfunnsansvar finner sin naturlige plass der juridiske problemstillinger skal håndteres.

Vårt Advisory Board består av medlemmer fra akademia, humanitære organisasjoner, næringsliv, interesseorganisasjoner og ulike fagmiljøer. Som i vårt eget advokatmiljø, ønsker vi også eksternt å knytte til oss ressurser som utfyller hverandre hva gjelder kompetanse og fagfelt.

Codex legger vekt på læring, nettverksbygging og samhandling for å komme i den posisjonen vi ønsker å være: En pådriver i advokatbransjen og samfunnet for klimavennlig og bærekraftig utvikling.

Ønsker du å bidra i vårt Advisory Board?

Ta kontakt

Bli kjent med vårt Advisory Board:

For inneværende periode er medlemmene:

Christina Voigt

Christina Voigt er dr. juris fra Universitetet i Oslo, der hun i dag er professor ved Institutt for offentlig rett. Hun er ekspert i internasjonal miljørett, og har blant annet graden Master of Laws in Environmental Law fra University of Auckland. I tillegg jobber Christina med generell folkerett.

Gjennom en årrekke har Christina vært rådgiver til norske myndigheter, samt en av Norges forhandlere under FNs klimakonvensjon. I januar 2020 ble Christina co-chair for Paris Agreement Implementation and Compliance Committee (PAICC).

Mer om Christina:

Danat Tekie

Danat Tekie er gründer, leder og ansikt utad i Young Sustainable Impact (YSI), en organisasjon som samler unge talenter fra hele verden for å utvikle innovative løsninger på FNs bærekraftmål. Danat har utdannelse innen organisasjonsutvikling og ledelse fra Høgskolen i Innlandet og Universitet Stellenbosch. Hun har også erfaring fra Future Leaders Global. I tillegg er Danat engasjert i diverse leder- og styreverv, som for eksempel i Business for Peace Foundation.

Mer om Danat:

Claes Book

Claes Book er seniorrådgiver i Kirkens Nødhjelp. Han er ekspert på klima-, miljø- og katastrofeforebygging. Sin faglige bakgrunn har han fra biologi, geografi og økologi – med spesialisering innen tropisk naturressursplanlegging.

Claes er dessuten ansvarlig for Kirkens Nødhjelps internasjonale klimaprogram i Etiopia, Angola, Pakistan og Guatemala. Han har også erfaring fra arbeid i en rekke andre miljøorganisasjoner, samt internasjonale bistandsprogram.

Mer om Claes:

Knut Nystad

Knut Nystad er Managing Director i Stiftelsen VI, som jobber for å gi mennesker med nedsatt funksjonsevne like muligheter til et fullverdig liv. Knut har lang fartstid fra idretten, også på toppnivå. Nasjonalt og internasjonalt. Blant annet var han i en årrekke smøresjef for langrennslandslaget, i tillegg til prosjektansvar for Olympiatoppen. I dag jobber Knut tett med noen av landets fremste idrettsprofiler for at flere mennesker med funksjonsnedsettelse opplever høyere livskvalitet, forbedret helse, økt mestringstro og bedre sosial kontakt.

Mer om Knut:

Marianne Holth Dybwad

Leder for Sunnaasstiftelsen, som jobber med og for pasientene ved Norges største rehabiliteringssykehus – Sunnaas sykehus HF. Marianne Holth Dybwad er utdannet fysioterapeut, har en mastergrad i helsevitenskap og var en av de første som gjennomførte topplederutdanning for helseledere i Norge. Hun har lang erfaring fra idretten, rehabiliteringsfeltet, politisk sektor, det offentlige og næringslivet. På en slik måte at Sunnaasstiftelsen i dag er en premissgiver i Norge innenfor rehabilitering. Marianne har dessuten bred internasjonal erfaring, og engasjerer seg i bistandsarbeid i Afrika, Midtøsten, Asia og Øst-Europa.

Mer om Marianne:

Christopher Hjort

Christopher Hjort leder arbeidet med bærekraftstrategi i Itera Gazette. Han er ekspert på utarbeidelse av bærekraftrapporter, og generelt kommunikasjon knyttet til oppnåelse av bærekraftmålene. Christopher var med å starte Gazette, et av Norges første kommunikasjonsbyråer. Senere vokste det til å bli et av landets største selskaper innen grafisk design og moderne typografi til informasjon og bedriftskommunikasjon. Christopher er også en lidenskapelig og anerkjent gitarist.

Mer om Christopher:

Vibeke Riis

Vibeke Riis er direktør for Miljø & helse i Rambøll. Rambøll er av de største på miljørådgivning i verden; og bærekraft er forankret i stiftelsens verdigrunnlag fra opprettelsen i 1945. Riis er hydrogeolog av utdannelse, har ti års ledererfaring fra ulike enheter i Miljødirektoratet og de siste tolv års erfaring fra ledelse i rådgiverbransje. Riis og hennes markedsenhet bidrar til at Rambøll kan levere bærekraftige løsninger innen bygg, arkitektur, transport, energi, vann, og strategisk ledelse.

Mer om Vibeke:

Øvrige rådgivere/samarbeidspartnere:

FN

Codex Advokat er anerkjent som verdens første klimanøytrale advokatfirma gjennom FN-initiativet Climate Neutral Now. Vi jobber vi tett med strategi- og relasjonsstyringsenheten i UNFCCCs (United Nations Framework Convention on Climate Change), for å utvikle strategier og styrke tilnærminger for ulike klimahandlinger. Ikke minst skjer dette gjennom privat sektorarbeid og markedsbaserte instrumenter. Codex Advokat deltar også aktivt som medlem i FN-initiativet Global Compact. Sammen former vi fremtidens næringsliv.

Kirkens Nødhjelp

Codex Advokat er juridisk hovedsamarbeidspartner for Kirkens Nødhjelp, som med kraft og effektivitet bidrar til å nå ambisjonen som er satt gjennom FNs bærekraftsmål. Slik jobber Kirkens Nødhjelp: Redde liv. Forandre liv. Forandre verden. Hvert år sørger for eksempel Kirkens Nødhjelp for at 2,8 millioner mennesker får tilgang til rent vann.

Pådriv

Codex Advokat er partner i Pådriv, en samfunnsdugnad for å gjøre byer og bygder mer bærekraftige. Sentralt i arbeidet står Hovinbyen, som er Oslo største utviklingsområde. Målet er å gjøre Hovinbyen til verdens mest bærekraftige byområde, og på den måten være en inspirasjon for andre utviklingsprosjekter rundt om i verden. Pådriv er også sterkt deltagende i andre norske storbyer. Bak Pådriv står en rekke av landets toneangivende selskaper, organisasjoner og offentlige etater.

Ønsker du å bidra i vårt Advisory Board?

Ta kontakt