Hjem

Velkommen Geir Kruge. Hvem er du?

Av: Codex Advokat

Vi ønsker Geir Kruge velkommen til Codex. Geir Kruge er vår nye partner på avdelingen for arbeidsrett. Vi tok en prat med Geir om hva han brenner for innen jussen, bærekraftsmål med mer.

Geir Kruge

Hvem er du og hva jobber du med?

Jeg heter Geir Kruge og har jobbet som advokat siden 1994. Før det arbeidet jeg noen år som politijurist og dommerfullmektig/kst. Dommer i Oslo tingrett.

Jeg har fra 1994 og fremover jobbet i ulike advokatfirma, men nå i senere tid har jeg vært ansatt som advokat i offentlig sektor. Jeg begynte i Codex Advokat nå i august 2021.

Hva spesialiserer du deg i?

Mitt hovedarbeidsområde er arbeidsrett. Det er her jeg har min spesialisering.

Jeg bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere mht arbeidsrettslig rådgivning og tvistesaker. Og jeg er og brukt som sensor på Universitetet i Oslo i arbeidsrett.

Jeg har også arbeidet mye med transportrett, markedsrett samt alminnelig forretningsjus. Selv om arbeidsrett er det jeg kanskje jobber mest med, trives jeg med å jobbe ganske bredt. Jeg er opptatt av jus og liker å jobbe med ulike typer saker.

Hva er viktigste for deg å få til i en sak?

Den viktigste oppgave jeg har som advokat i hver eneste sak er å forstå kundens behov.

Det betyr at jeg som advokat må finne ut av hva saken gjelder; det er ikke alltid jussen som er mest sentral, men å få god forståelse av hva jeg kan hjelpe kunden med.

Man ser av og til i saker at når kundens behov er kartlagt, så går "jussen av seg selv". Derfor mener jeg det er viktig å bruke tid tidlig i en sak på å kartlegge faktum og ting kunden lurer på.

Det hender ikke sjelden at jeg ser at det i saken dukker opp andre forhold som kunden kanskje ikke selv er kjent med, men som du som rådgiver ser ligger der.

Som advokat er jeg der for kunden. Det jeg jobber for er å få til en så god løsning som mulig for kunden i den enkelte sak. Samtidig er det en viktig del av advokatrollen å gjøre kunden kjent med jussen i saken, og legge til rette for en realistisk tilnærming til mulige løsninger og resultater.

Dette handler om å definere de mulighetsrammer som saken har i seg. Som advokat er du uavhengig; du ivaretar kundens interesser og representerer parten, samtidig som du og ser at en sak gjerne har flere sider.

Hva inspirerte deg til å starte med juss?

Jeg tenkte lenge på å studere språk og startet egentlig på engelsk grunnfag på Universitetet i Oslo.

Så slang jeg nærmest av ren nysgjerrighet innom en forelesning på juridisk fakultet; og da var det gjort! Fra da av var det bare jusstudiet som gjaldt!

Hva er det mest givende med rollen din?

Det mest givende i rollen som advokat er å oppnå gode løsninger for klienter. Det er jo det man ønsker å få til som advokat.

Det blir derfor ekstra hyggelig når krevende saker ender med en løsning som er god for kunden, eller når du vet at det er lagt ned store ressurser fra din side i saken, og løsningen blir god.

Hva gjorde at du ville starte å jobbe i Codex Advokat?

Jeg har lenge kjent til Codex Advokat som et spennende og innovativt advokatfirma. Når det dukket opp mulighet til å bli med på laget så var det ikke vanskelig å akseptere tilbudet jeg fikk.

Hvilke av FN sine bærekraftsmål står ditt hjerte nærmest?

Av FNs 17 bærekraftsmål kan jeg ut fra min faginteresse trekke frem bærekraftsmål nr. 8; Anstendig arbeid og økonomisk vekst.

Lykkes man med å fremme varig inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst med full sysselsetting og anstendige arbeidsvilkår, vil det være et viktig bidra i fattigdomsbekjempelse og arbeidet mot ulikhet.

Men samtidig er alle FNs bærekraftsmål viktige; det dreier seg om en felles global arbeidsplan der alle delmål har stor betydning.

Hva engasjerer deg når du ikke er på jobb?

Ved siden av å være faglig engasjert/interessert, bruker jeg fritiden på familie, samt litt trening med løping, sykling og fotball som definerte aktiviteter. Og jeg trives spesielt godt i skiløyper vinterstid.

Kontakt

  • Les mer om Geir sin erfaring samt se hans kontaktinformasjon her.
Del