Hjem

Velkommen Mads Håfjeld Rivenæs! Hvem er du?

Av: Codex Advokat

Vi ønsker Mads Håfjeld Rivenæs velkommen til Codex. Mads er vår nye advokatfullmektig på avdelingen for entreprise og eiendom. Vi tok en prat med Mads.

Hvem er du og hva spesialiserer du deg i?

Jeg er 28 år gammel fra Oslo og spesialiserer meg innenfor entrepriserett.

Hva engasjerer deg i rollen din?

Entrepriserettens kompleksitet og menneskelige relasjoner. Det er alltid nye detaljer og betraktninger i saker som skaper spennende og nyanserte problemstillinger.

Når visste du at du skulle bli ekspert på ditt fag?

Det var mot slutten av studietiden at det ble tydelig at å jobbe med standardkontrakter var mitt kall i arbeidslivet.

Hvilke verdier jobber du etter i en sak?

Det er viktig at klient får tillit og føler seg ivaretatt fra første stund, både på et profesjonelt og menneskelig plan.

Hva gjør Codex Advokat til en topp aktør?

Codex er et fremtidsrettet firma som tenker på det store bildet i samfunnet samtidig som man ivaretar den enkelte.

Hvordan kan jussen bidra til en bærekraftig utvikling i ditt fag?

Entreprisebransjen har stort potensiale for å ha en bærekraftig utvikling i årene fremover. I tillegg til offentlig regulering som fremmer bærekraft vil utvikling i bransjepraksis og fokus på bærekraft hos juridiske rådgivere være sentrale elementer.

Hva engasjerer deg når du ikke er på jobb?

Trening og golf er to sentrale lidenskaper.

Kontakt

  • Les mer om Mads sin erfaring samt se hans kontaktinformasjon her.
Del