Hjem

Tydelige krav til ESG og miljøtiltak i nye standardkontrakter for næringsleie

Av: Codex Advokat

Norsk Eiendom og Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF)/Forum for næringsmeglere (FFN) reviderte i mai 2022 standardkontraktene. De viktigste endringene i kontraktene knytter seg til ESG, bærekraft, hvitvasking og stordata.

Dame med hjelm og briller på byggeplass. Foto

Partene må ta stilling til, og etterleve krav til ESG og miljøtiltak i nye standardavtaler

I standardene fra 2019 har det ikke vært inntatt tydelige krav til bærekraft og miljø i kontrakten. Dette har vært skjøvet ut i tilleggstekst til standardteksten eller vedlegg til kontrakten. En har imidlertid sett at disse tilleggstekstene og vedleggene har vært brukt i en langt mindre utstrekning enn det som har vært ønskelig.

Derfor innebærer mye av endringene i 2022-standardene å løfte krav til ESG og miljø direkte inn i hovedkontrakten. På denne måten må utleier og leietaker ta stilling til disse, og ikke minst etterleve dem.

I tillegg ser vi at hensyn til bærekraft, miljø og ESG gjennomsyres i alle aspekter i kontrakten, og er noe partene er forpliktet til å ivareta i for å etterleve krav i kontrakten.

Eksempler på nye krav i standardkontraktene

  • I bestemmelsen om leietakers bruk av leieobjektet er det inntatt en bestemmelse om miljøvennlig bruk og etterlevelse av rutiner og krav som er nødvendige for å oppfylle eiendommens eventuelle miljøsertifisering. BREEM- IN-USE for eksisterende bygg stiller for eksempel krav til hvordan leietaker bruker bygget for å opprettholde sertifiseringen. Denne bestemmelsen gir nettopp utleier mulighet til å pålegge leietaker å etterleve kravene i sertifiseringen.

  • Utleiers adgang til leieobjektet for å gjøre miljøtiltak er spesifisert. I tillegg er leietakers plikt til å medvirke til å innhente måle- og forbruksdata knyttet til energi, vann, avløp, avfall, mv inntatt i hovedkontrakten. Formålet er å legge til rette for at utleier kan tilfredsstille krav til eksempel sertifiseringsordninger, i tillegg til å påse miljøvennlig bruk og drift av eiendommen.

  • Det er inntatt et pålegg om at all vedlikehold- og utskiftningsarbeid samt arbeid ellers i leieobjektet, må være basert på miljøeffektive løsninger, miljøvennlige produkter og materialer. Denne plikten gjelder både for utleier og leietaker.

  • Det er inntatt en ny bestemmelse som pålegger partene i leieperioden å samarbeide om å heve og videreutvikle miljøstandarden for leieobjektet ved å iverksette miljøtiltak.

  • Det er også inntatt en ny bestemmelse som forplikter partene til å drive virksomhet på en slik måte at det ikke forekommer brudd på grunnleggende menneskerettigheter, og på en slik måte at anstendige lønns- og arbeidsvilkår ivaretas.Tonje B. Onsøien

Advokat

Snakk med oss
Del