Hjem

Hvordan fordeles oppsparte midler og pensjon ved samlivsbrudd og dødsfall?

Av: Codex Advokat

«Egen pensjonskonto» er det mange som snakker om for tiden, men vet du hva som skjer med dine oppsparte midler og din pensjon ved et samlivsbrudd eller dødsfall?

Innføring av egen pensjonskonto er en gyllen mulighet til å ta en gjennomgang av hvordan oppsparte midler, inkludert pensjon, fordeles ved samlivsbrudd og dødsfall. Hvis du vet hvordan dette fordeles, vil du kanskje også innrette sparingen din annerledes.

Pensjonskonto

Ulike måter å fordele på

Ved samlivsbrudd vil du som samboer beholde dine egne midler, både egen sparing og opptjente pensjonsmidler. For ektefeller gjelder forskjellige regler for pensjonsmidler og egen sparing. Pensjon fra folketrygden og offentlige og private pensjonsordninger holdes utenfor deling i et skifteoppgjør mellom ektefeller. Egen sparing vil derimot inngå i delingen av felleseie med ektefellen med mindre ektefellene har avtalt særeie.

Når det gjelder arv, har de fleste har hørt om barns pliktdelsarv og ektefellens rett til arv. Pensjonen kommer faktisk i tillegg og fordeles etter andre regler. Etter hvert som fokuset har økt på både egen pensjonssparing og sparing i aksjer og fond, kan det være betydelige midler også her som skal fordeles når du faller bort.

Egen sparing i aksjer og fond følger de vanlige reglene for fordeling av arv etter arveloven eller testament. Det betyr at hvis du har ektefelle og barn, vil ektefellen arve ¼ og barna ¾ av disse midlene. Det gjelder også hvis dere har avtalt fullt særeie. Hvis dere er samboere med felles barn, vil barna arve alt etter avdøde med unntak av 4G (ca kr 400 000) til samboer.

Oppspart pensjon gjennom arbeidsgiver fordeles derimot etter pensjonslover til barn og ektefelle, samboer eller registrert partner uavhengig av brøkene i arveloven:

  • Har du barn under 21 år, vil oppspart pensjon utbetales som barnepensjon med inntil 1G pr år pr barn inntil barnet fyller 21 år.
  • Hvis du ikke har barn under 21 år, eller oppspart pensjon er større enn det som er trengs til barnepensjon, tilfaller pensjonen ektefelle, samboer eller registrert partner.
  • Hvis du ikke har barn under 21 år eller ektefelle, samboer eller registrert partner, vil opptjent pensjon tilfalle dødsboet og fordeles etter arveloven eller testament.

Regler for fordeling av oppspart pensjon

Reglene om hvordan oppspart pensjon gjennom arbeidsgiver fordeles er ufravikelige, som betyr at du ikke selv kan bestemme en annen fordeling. Det du likevel kan gjøre er å tenke gjennom hvordan annen sparing skal fordeles. For eksempel:

  • Hvis du sparer i IPS (individuell pensjonssparing), vil disse midlene fordeles på samme måte som barnepensjon og ektefellepensjon. Hvis du ønsker en annen fordeling, kan du vurdere å spare i vanlige fond.
  • Hvis du har en ektefelle eller samboer som egentlig ikke har behov for pensjonen, kan du sikre at mer av arven etter deg tilfaller barna dine. Du og din ektefelle kan bli enige om å frafalle ektefellearv hvis ektefellen både mottar opptjent pensjon og livsforsikring.

Her er mange muligheter og vi kan hjelpe deg med å sette opp et testament som sørger for en fordeling av dine verdier i tråd med det som er best for deg og din familie.

Andreas Poulsson

Advokat og partner

Del