Hjem

Line Naja Ronander. Hvem er du?

Av: Codex Advokat

Vi snakket med Line på avdelingen for erstatning- og forsikringsrett om hva som er viktig for henne på jobb og utenfor jobb.

Line Naja Ronander

Hvem er du og hva jobber du med?


Jeg heter Line Naja Ronander, og jeg jobber med erstatning- og forsikringsrett i Codex Advokat. Jeg ble ansatt i 2013, så det begynner å bli en god stund siden nå.

Hva spesialiserer du deg i?

Jeg har valgt å jobbe med forskjellige typer personskadesaker, som for eksempel yrkesskader, trafikkskader, pasientskader og voldsoffersaker.

  • Les mer om Line sin erfaring her.

Hva slags oppgaver gjør du i en typisk sak?

Jeg snakker alltid først med klienten min for å få et bilde av hva som har skjedd, hvilke skader vedkommende har fått, og hva som er viktig for klienten i selve saken. Etter det leser jeg journaler og annen relevant dokumentasjon og setter opp et erstatningskrav dersom det er grunnlag for det. Ofte blir det forhandlinger med forsikringsselskapet, og det er en del av prosessen jeg liker godt og som jeg er god på.

Hva er viktig for deg å få til / hvilke verdier jobber du etter i en sak?

Det er viktig for meg å lytte og å være tilgjengelig for klienten. Integritet er også en verdi jeg setter høyt og som jeg jobber ut ifra. Det er avgjørende for meg at både klient og motpart oppfatter meg som pålitelig, og at jeg ikke påvirkes av andre til å gå utover de juridiske rammene som er satt.

Hva inspirerte deg til å starte med juss?

Jeg har alltid likt å lese og skrive, og hadde egentlig lyst til å bli journalist da jeg var ung. Valget om å studere juss var tilfeldig, og jeg fokuserte mest på å studere noe hvor jeg fikk bruke de egenskapene jeg var god på. Heldigvis valgte jeg rett, og jeg stortrives i rollen som advokat.

Hva er det mest givende med rollen din?

Det mest givende er å hjelpe andre til å få en bedre hverdag. De som er utsatt for en ulykke eller feilbehandling er ofte i en utfordrende situasjon, og hvis jeg kan bidra til at de får en god løsning på saken sin, så gjør det meg veldig glad.

Hva liker du med å jobben i Codex Advokat?

Jeg har jobbet i Codex nesten hele karrieren min, og det er i hovedsak fordi jeg trives så godt med menneskene som jobber her. I tillegg får jeg ansvar og tillit av ledelsen, noe som gjør at jeg får vokse videre i rollen som advokat.

Hvilke av FN sine bærekraftsmål står ditt hjerte nærmest

Som sikkert veldig mange andre gjør om dagen, så tenker jeg mye på klima og miljø, og FNS bærekraftmål om å stoppe klimaendringene står derfor som viktig for meg. Utover det, så er det mål om fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner som står mitt hjerte nærmest. Det å skape fredelige og inkluderende samfunn er lettere sagt enn gjort, men det har så mye å si for enkeltmennesket. Vi som bor i Norge er så utrolig heldige, og noen ganger tenker jeg at vi tar mange av godene våre for gitt. Et av delmålene er blant annet å sørge for tilgang til rettsvern for alle. Dersom folk har tiltro til rettssystemet og respekterer de avgjørelsene som blir tatt, så vil man i større grad kunne forhindre konflikter og bidra til fred.

Hva engasjerer deg når du ikke er på jobb?

Som jurist er jeg drivende opptatt av språk, og kan fascineres av setninger og hvordan de er utformet. Jeg er glad i å lese, men får dessverre lite tid til det som småbarnsmor. Ellers er jeg glad i god mat og drikke, og er så heldig at jeg har en mann som er rå på kjøkkenet.

Del