Hjem

Krav på erstatning etter ski- og akeulykke?

Av: Codex Advokat

Har du krav på erstatning dersom du har skadet deg i forbindelse med ski eller aking? I vinterhalvåret er dessverre ski- og akeulykker et kjent fenomen, både i de store skianleggene, men også i akebakken i nabolaget. Hvis ulykken først inntreffer kan skadepotensialet være stort, på grunn av høy hastighet og uforutsigbare forhold. Et stort skadepotensial kan ofte innebære store økonomiske tap.

En dame står utendørs i vinterklær

Denne artikkelen er skrevet i samarbeid med Kristina Fagerli ved NEMUS Storo og Bjølsen

Codex og Nemus

Ake- og skiulykker fører ofte til nakkesleng og hjernerystelse

Vinteraktiviteter som aking og ski er ofte forbundet med lek og moro. Likevel er det dessverre ikke sjelden en kan lese om alvorlige ulykker i vinterhalvåret. Ulykkene kan ofte innebære alvorlige konsekvenser som store hodeskader og nakke-/ryggskader, men også et mindre skadeomfang kan få store konsekvenser for den enkelte.

Ake- og skiulykker kan ofte føre til nakkesleng, og dermed hjernerystelse. Man trenger ikke å slå hodet mot noe for å få en hjernerystelse, da nakkeslengen faktisk kan være nok til å skape dette i seg selv.

Ikke alle merker ubehag eller andre symptomer som følge av dette umiddelbart etter ulykken. Dette kan komme i løpet av syv dager etter ulykken.

Symptomene du bør være oppmerksom på

Først og fremst må alvorlig hodeskade utelukkes, da dette krever bildediagnostikk. Symptomer på dette er (SCAT5):

 • Smertefull eller palpasjonsøm nakke
 • Dobbeltsyn
 • Svakhet eller prikking/brenning i armer eller ben
 • Kraftig eller forverret hodepine
 • Anfall, eventuelt med kramper
 • Tap av bevissthet
 • Fallende bevissthetsnivå
 • Oppkast
 • Stadig mer rastløs, urolig eller voldsom

Det er sjeldent funn på bildediagnostikk ved mistanke om hjernerystelse. Om det ikke ses strukturell skade på bilder av hode og nakke, skal videre hjernerystelse utredes.

Totalt er det 22 symptomer knyttet til hjernerystelse (SCAT5), og kun én av disse trenger å være til stede for at diagnosen stilles. Oppsøk derfor profesjonell utredning om du opplever en av de følgende.

Vanlige symptomer etter en hjernerystelse:

 • Hodepine
 • “Trykk i hodet”
 • Nakkesmerte
 • Kvalme eller oppkast
 • Svimmelhet


Dette bør du tenke på etter en ulykke

Hvis du har vært utsatt for en ulykke og opplever noe av dette, er det viktig å få en grundig utredning av noen som har erfaring med håndtering av slike skader. Du skal kunne forvente at terapeuten tar en grundig helsehistorie og spør om forløpet på hva som har hendt, gjennomfører en grundig nevrologisk og funksjonell undersøkelse.

Forskningen viser at en aktiv tilnærming er meget viktig for å komme raskt tilbake fra slike skader. Hvis du trenger behandling og opptrening vil du få tilbud om dette, med råd om hva du også selv må gjøre for å bidra til raskest mulig bedring.

Det er viktig at all utredning og behandling journalføres nøye, for din egen sikkerhet og ved bruk i en eventuell erstatningssak. De fleste hjernerystelser blir helt bra i løpet av ca. 30 dager, men noen vedvarer utover dette, og det er da viktig med riktig veiledning for å hindre et unødvendig langt forløp.

(Referanse: https://completeconcussions.com).

Hos NEMUS kan du oppsøke hjelp hos en terapeut med CCMI-sertifisering for utredning og behandling av hjernerystelse, som følger de mest oppdaterte retningslinjene innen utredning og behandling av hjernerystelse og nakkesleng

Når har du krav på erstatning?

Et krav på erstatning etter en ski- og akeulykke avhenger av hvorvidt noen kan klandres eller om det er en ren ulykkeshendelse.

Noen er å klandre for ulykken dersom deres handlemåte anses uaktsom og denne uaktsomheten er årsaken til at ulykken inntraff.

Det kan for eksempel være tilfellet dersom en annen på ski/akebrett har for høy hastighet eller kjører hensynsløst, og kjøremåten forårsaker ulykken.

Et annet eksempel er dersom manglende sikrings- og varslingstiltak av grunneier eller eier av anlegget forårsaker ulykken.

Dette var blant annet tilfellet i Rt. 2001 s. 1221 hvor et skianlegg ble erstatningsansvarlig på grunn av manglende varsling før en 4-6 meter dyp sprekk utenfor den preparerte løypen.

I tillegg til et krav om erstatning fra en ansvarlig skadevolder, vil du ofte kunne ha krav på utbetaling under dine private forsikringer som en ulykkes- og/eller en reiseforsikring.

Hva gjør Codex Advokat for deg?

Vi i Codex advokat er spesialiserte på erstatnings- og forsikringsrett, og har lang erfaring på området. Vi ser nærmere på din sak og hjelper deg med veien videre.

Vi bistår deg blant annet med:

 • Du får bistand i vurderingen av hvem et krav skal rettes mot.
 • Du får bistand med beregning av ditt erstatningskrav.
 • Du får bistand med å klage på avslag på erstatning.
 • Du får bistand med å klage på erstatningsberegningen.
 • Du får bistand ved rettslig tvist.

Vi bistår deg, uansett hvor du er. Snakk med oss.

Del