Hjem

#Bærekraft Webinar: Utbygging av vannkraftverk og vindkraftverk

Av: Codex Advokat

Dato: 27.07.21

I dette webinaret ser vi på dilemmaet man står overfor i det grønne skiftet. Utbygging av ren energi i form av vannkraft og vindkraft vil utvilsomt ha innvirkning på naturen og naturmangfoldet. Hvordan reguleres dette? Midt i dette står både grunneier og utbygger.

Praktisk informasjon

 • Sted: Digital plattform
  • Påloggingslenke til webinaret blir sendt ut i god tid.
 • Dato: 23. september 2021
 • Tid: 11:00 – 11:45
 • Pris: Gratis


Du vil videre få kunnskap om:

Ved en utbygging for å tilrettelegge for vannkraft/vindkraft kan grunneier ønske å bygge ut selv, og er da avhengig av et samarbeid med naboen. Eller en ekstern utbygger gjør denne jobben. Uansett må det avtalereguleres, og i ytterste konsekvens ligger det et ekspropriasjonsvedtak i bunnen. Vi vil gi en oversikt over prosessene i dette webinaret.

Webinaret berører flere bærekraftsmål:

 • 7: Ren energi for alle
 • 13: Stoppe klimaendringene
 • 14 og 15: Liv under vann og liv på land

Målgruppe:

 • Byggherrer
 • Grunneiere
 • Kraftselskap
 • Eiendomsutviklere
 • Kommuner
 • Entreprenører


Kursholdere:

Kitty Moss Sørensen

Senioradvokat

Eiendom og entreprise

Kitty har lang erfaring med arbeid innenfor fast eiendoms rettsforhold, herunder tomtefeste, tingsrett, skjønn og ekspropriasjon, plan- og bygningsrett, tinglysing mm. Hun har bred prosedyreerfaring og bred erfaring med gjennomgang av og søk i historisk arkivmateriale tilknyttet fast eiendom; særlig for eiendoms- og rettighetsavklaringer.

Tonje B. Onsøien

Advokat

Eiendom og entreprise

Tonje er advokat tilknyttet Codex sin eiendomsavdeling. Hun har inngående erfaring innenfor forhandlinger og håndtering av tvisteløsning i og utenfor domstolene. Tonje arbeider hovedsakelig med eiendomsrettslige problemstillinger, herunder avhendingsrett, generell kontraktsrett, sameierett, tingsrett, plan- og bygningsrett og sivilprosess. I tillegg er hun en erfaren kursholder både fra nåværende stilling og tidligere arbeid i rettshjelpsorganisasjoner.

Tonje setter klientens mål og interesser i fokus, og ønsker å være en rådgiver som er tilgjengelig for kunden og som gir råd som løser de praktiske utfordringene klienten står overfor.

Del