Hjem

#Bærekraft Webinar: En praktisk gjennomgang av taksonomien

Av: Codex Advokat

Bærekraftig finans i EU er noe som vil bli viktig for næringslivet i Norge fremover i og med at EUs taksonomiforordning er besluttet inntatt i EØS-avtalen og vil snart få virkning her i Norge. Målet med taksonomien er å tilrettelegge for bærekraftige aktiviteter hos bedrifter og samtidig gi incentiver for økt investering i bedrifter som vektlegger slike aktiviteter. I webinaret blir det gitt en overordnet presentasjon av EU-taksonomien og en praktisk gjennomgang av hvordan bedrifter kan implementere dette.

Webinaret ble holdt sammen med Celsia og Varig Software.

Vi arrangerte dette webinaret den 29. september 2022. Her får du tilgang til opptak.

Les mer om: Bærekraftsuka 2022

Hvordan man klassifiserer bærekraftige aktiviteter vil bli viktig for hvordan man vurderer bærekraft og de ulike aktivitetene bedrifter utfører. Dette er ukjent terreng for mange, og bedrifter som er omfattet av taksonomien vil måtte gjøre en innsats for å overholde regelverket – men hva vil bedrifter mer konkret forvente å måtte foreta seg?

Praktisk gjennomgang

  • Hva er taksonomi og hva er formålet?
  • Vil din virksomhet bli pålagt rapporteringsplikt?
  • Bør din virksomhet vurdere å rapportere frivillig?
  • Hvordan bør du forberede deg på taksonomien, enten du skal rapportere eller ikke?
  • Hvordan rapporterer man?
  • Hvordan klassifiserer man bærekraftige aktiviteter?
  • Hvordan integrere bærekraftsarbeidet med taksonomien inn i selskapet?
  • Praktiske eksempler fra næringslivet

Målgruppe:

  • Ledere i næringslivet, bærekraftsansvarlige, rapporteringsansvarlige.

Samarbeidspartnere:

Renate Straume

Daglig leder Varig Software

Grunnlegger av av det bærekraftsfokuserte teknologiselskapet Varig®. Hun er sivilingeniør innen utvikling og forvaltning av eiendom (ved NTNU) med lang erfaring fra bygg- og eiendomsbransjen før hun startet Varig®. I dag er hun daglig leder av selskapet som utvikler bærekraftssoftware for næringsbygg. Renates hovedfokus innenfor bærekraft handler om hvordan man kan løse taksonomiens krav, samt hvordan jobbe strukturert og sporbart med bærekraft (ESG). Renate mener at dette arbeidet skal støttes av gode verktøy som fristiller mennesker til å tenke utenfor boksen, slik at teknologien kan løse alt det som er innenfor!

Om Varig: Varig er en bærekraftsløsning for eiendomsbransjen som gjør det enkelt for bygningseiere, forvaltere og leietakere å jobbe systematisk med å forbedre sin porteføljes klimaavtrykk. Programvaren omsetter bygningsrelevant data til konkrete tiltak linket opp mot FNs bærekraftsmål og gir deg en forenklet oversikt over data tilknyttet din bygning, alt omregnet til CO2-ekvivalenter.

Cathrine Dehli

Chief Product Officer & Head of Sustainability

Cathrine Dehli er Chief Product Officer & Head of Sustainability i programvareselskapet Celsia. Hun har tidligere vært ansvarlig for bærekraftsarbeid i flere ulike selskap, inkludert bransjer som industri, mat og detaljhandel for selskaper som Cognite, Rambøll, IKEA Norge og Nordic Choice Hotels. Dehli har en mastergrad i industriell økonomi fra NTNU. Hun er medlem av OECDs kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv.

Sigbjørn Sørensen

Senioradvokat

Skatt og selskapsrett


Sigbjørn er advokat i Codex og arbeider med skatte- og selskapsrett. Han bistår både private og næringsdrivende og har god og bred erfaring med sine fagområder. Sigbjørn har et engasjement for bærekraft og er tilknyttet Codex sin bærekraftsgruppe. Han er særlig interessert i hvordan virksomheter kan tilpasse seg de strengere kravene som kommer fremover på bærekraftsområdet.

I tillegg har Sigbjørn tidligere erfaring fra advokatfirmaene Deloitte, KPMG og BDO.

Hedda Aursnes

Advokat

Hedda er advokat i Codex og arbeider med teknologi, IPR og kontraktsrett. Hun bistår hovedsakelig næringsdrivende og har god erfaring med både tvisteløsning og kontraktsforhandlinger innenfor sitt fagområde. Hedda har et engasjement for bærekraft og er tilknyttet Codex sin bærekraftsgruppe. Hun er særlig interessert i ny lovgivning i forbindelse med bærekraftig utvikling, og å se på hvordan virksomheter kan tilpasse seg de strengere kravene som kommer fremover.

I tillegg har Hedda tidligere erfaring fra advokatfirmaet Russell-Cooke Solicitors i London, og har spesialisert seg innen IPR ved UCL, London.

Del