Hjem

Webinar: Hvordan gå frem med byggesaken?

Av: Codex Advokat

Plan- og bygningsloven (pbl.) krever at det innhentes tillatelse fra kommunen før fleste større byggearbeider iverksettes. Hvordan bør du som eiendomsutvikler gå frem for at byggesaken skal gjennomføres på best mulig måte?

Vi arrangerte dette webinaret den 24. mai 2022. Her får du tilgang til opptak.

Du vil få kunnskap om:

 • Krav til tiltaket og råd om søknadsprosesser
 • Servitutter
 • Tilstrekkelig rettighet til vei, vann og avløp – kort om refusjon/ekspropriasjon
 • Planstatus
 • Reguleringsplan – kreves det eller kan man søke dispensasjon?
 • Dispensasjonssøknader
 • Forhåndskonferanse
 • Beregning av BYA
 • Nabovarsling
 • Endringer underveis i byggesaken
 • Tidsfrister
 • Klagemuligheter


Målgruppe:

 • eiendomsutviklere
 • ferdighuskjeder
 • entreprenørerKursholdere

Therese Romundstad Schøne

Advokat

Eiendom og entreprise

Therese jobber som advokat tilknyttet Codex sin avdeling for fast eiendom og entreprise. Hun jobber innenfor et bredt spekter av eiendomsrettslige problemstillinger, herunder plan- og bygningsrett, avhendingssaker, sameierett, tingsrett, generell kontraktsrett og sivilprosess. Therese har omfattende erfaring innenfor tvisteløsning og forhandlinger på flere rettsområder, både i og utenfor domstolene.

For Therese er det viktig å finne gode løsninger i den enkelte sak, og hun ønsker å gi gode råd og være tilgjengelig for sine klienter.

Synne Jacobsen Andersen

Advokat

Eiendom og entreprise

Synne jobber som advokat tilknyttet Codex sin avdeling for fast eiendom og entreprise. Hun jobber med saker og problemstillinger innenfor et bredt spekter av eiendomsrettslige problemstillinger. Synne har god kompetanse på blant annet avhendingssaker, tingsrett, generell kontraktsrett og forbrukerentreprise. Videre har hun særlig god kompetanse og erfaring innen plan- og bygningsrett og sameierett.

For Synne er det viktig å gi klientene trygghet og god veiledning i en ellers krevende situasjon når de står i en tvist.

Del