Hjem

Kurs i NS 8407 / 8417 (AVLYST)

Av: Codex Advokat

Kurset gir en praktisk orientert gjennomgang til bruk av NS standard 8407/8417 mellom næringsdrivende, med fokus på forskjeller mellom NS8407/17 og hvilke særbestemmelser og vilkår som ofte kan dukke opp i kontraktene. Kurset passer for alle som til daglig arbeider med NS kontrakter.

En mann med bygghjelm leser over et skjema. Foto

Hva kurset tar for seg:

  • Kontraktstruktur vs. Kontraktsvilkår (Hovedskille: Prosjektering og utføring eller bare utføring- grenseskille)
  • Forskjeller NS 8407/8417 - viktige ulikheter
  • Når er det relevant å bruke NS 8417 ?
  • Tips / råd for endrings-og varslingsrutiner.
  • Bruk av solidaritetserklæringer ved flere underentrepriser- virkemidler Byggherre kan iverksette for å opprettholde fremdrift i prosjektet.
  • Overtagelses, registreringsforretning ( NS 8417) og overtagelse med sluttbruker.
  • Reklamasjonsfrister og foreldelsesfrister

Kursholdere:

Tine Granlund

Advokat og partner

Tine er tilknyttet Codex sin avdeling for eiendom og entreprise, og har særlig engasjement for bærekraftig fokus i eiendomsutvikling. Hun jobber hovedsakelig med et bredt spekter av eiendomsrettslige problemstillinger, herunder entrepriserett, plan- og bygningsrett, kontraktsrett, jordskifte, transaksjoner, tingsrett og sivilprosess. Tine er en praktisk problemløser, fremoverlent og serviceinnstilt med gode løsninger for klienten sine mål.

Tine har et engasjement for bærekraft og er leder av Codex sin bærekraftsgruppe. Hun er særlig opptatt av hvordan lovverket rundt det grønne skiftet kan formidles på en forståelig måte for ledere i norske bedrifter.

Tonje

Ninja Roede

Advokat og partner


Ninja Roede er partner i Codex Advokat og leder av vår avdeling for entreprise. Hun har omfattende prosedyreerfaring og solid kompetanse innen sivilprosess. Ninja Roede arbeider hovedsakelig med eiendomsrettslige problemstillinger, herunder avhendingsrett, eiendomstransaksjoner, mangler ved bolig, husleie- og eierseksjonsrett, håndverkertjenester, plan- og bygningsrett, generell kontraktsrett, samt sivilprosess.

Del