Hjem

Kontrakts- og entrepriserettseminaret del 2 - dekker NS 8405 og NS 8415

Av: Codex Advokat

Dato: 20.01.21

Kurset er spesielt nyttig for de som er nye i faget og som ønsker å lære mer om grunnleggende entrepriserettslige regler, samt de som ønsker faglig påfyll for håndtering av NS 8405 og NS 8415 – de mest brukte Norsk Standard-byggekontraktene vi har.

NS kontrakter 2

Praktisk informasjon

 • Sted: Digitalt eller i Akersgata 51
 • Dato: 20. okt. 2021
 • Tid: 09:00 – 16:00, inkl. pauser og lunsj
 • Pris: kr. 4 900,- inkludert seminardokumentasjon

Om kurset

Kurset er tilpasset byggherrer, entreprenører og rådgivere som arbeider med Norsk Standard-byggekontrakter, og da særlig NS 8405 eller NS 8406. Vi vil fokusere både på byggherrenes og entreprenørenes behov og vise hvordan reglene i kontraktene balanserer disse behovene.

Vi vil gå gjennom de mest sentrale reglene i standardene, og forklare med eksempler og illustrasjoner hvordan reglene skal forstås og anvendes. Vi vil særlig gå gjennom de preklusive reglene i kontraktene, regler som fratar partene krav og innsigelser dersom handlepliktene i kontrakten ikke oppfylles. Vi vil gå gjennom forslag til standard varslingsskjemaer, sjekklister, sluttoppgjør og annet – viktige verktøy som alle kan forhindre at man begår feil og med det taper penger.

Du vil få mulighet til å laste ned disse gratis etter kurset.

Vil også gå gjennom de mest sentrale reglene i underentreprisekontraktene NS 8415 og NS 8416. Dette fordi entreprenørene og byggherrene er best tjent med at denne standarden brukes mot underentreprenørene. Man må vite hvordan standarden brukes og hvorfor standarden er å foretrekke fremfor eksempelvis NS 8405, NS 8406 eller NS 8407. Vi vil fokusere særlig på intervensjonsreglene, reglene for overtakelse, registreringsforretning og reklamasjonsreglene. Vi vil også kommentere «Back to Back»-klausuler.

Kurset er et nyttig grunnkurs for deltakelse på våre øvrige kurs i totalentrepriser og samspillsentrepriser.

Overordnet kursagenda

Tid: 09:00 – 16:00, inkl. pauser og lunsj

 • Generell innledning
 • NS 8405 / 8406
 • Entreprenørens leveringsforpliktelse
 • Gjennomføring av prosjektet, arbeidene mm
 • Endringer og varslingsreglene
 • Vederlag og betaling
 • Overtakelse
 • Reklamasjon og mangler
 • NS 8415 / 8416
 • Tvistehåndtering

Pris er kr. 4 900,- inkludert lunsj og seminardokumentasjon.


Ved påmelding til dette kurset samt del 1 i kontrakts-og entrerpriseseminaret, eller kurs i totalentreprise eller vårt kurs i samspillsentreprise eller forbrukerentreprise blir den samlede prisen kr. 7.200,-


Kursholdere:

Ninja Roede

Advokat og partner

Eiendom og entreprise

Tine Granlund

Senioradvokat

Eiendom og entreprise

Del