Hjem

Kontrakts- og entrepriserettseminaret del 1

Av: Codex Advokat

Dato: 19.01.21

Kurset er tilpasset byggherrer, entreprenører, rådgivere og andre som arbeider med bygg- og entreprisekontrakter og som ønsker en innføring i grunnleggende entrepriserettslige regler. Det er fortsatt et stort antall avtaler om bygge- og vedlikeholdsoppdrag, avtaler om oppussing og annet som inngås uten at det avtales bestemte kontraktsvilkår. På dette kurset går vi gjennom hvilke regler som da gjelder, og vi vil ha spesielt fokus på reglene hvor det er størst fare for å tape krav eller innsigelser dersom man ikke opptrer på korrekt måte.

Entreprise kurs

Praktisk informasjon

 • Sted: Digitalt eller i Akersgata 51
 • Dato: 19 oktober 2021
 • Tid: 09:00 – 16:00, inkl. pauser og lunsj
 • Pris: kr. 4 900,- inkludert seminardokumentasjon

Om kurset

Kurset dekker både avtaler med forbrukere og avtaler mellom næringsdrivende.

Vi vil forklare med eksempler og illustrasjoner ulike måter man normalt organiserer entreprisekontrakter, såkalt kontraktstruktur, og hvordan man bør gå frem for å sikre klare og uttømmende kontraktsvilkår. Vi vil se på regler for hva entreprenør skal bygge og hva byggherrens skal betale, reglene om endringer og tillegg, forsinkelse, overtakelse, sluttoppgjør, dagmulkt, reklamasjon og mangler.

Som en del av kurset vil vi gå gjennom flere av reglene vi finner i NS 8405, NS 8406, NS 8407, samt underentreprisestandardene NS 8415, NS 8416 og NS 8417. Vi går også gjennom deler av Lov om håndverkertjenester og Bustadoppføringslova. Vi vil gå gjennom forslag til standard varslingsskjemaer, sjekklister, sluttoppgjør og annet som er tilpasset NS- kontraktene og forbrukerlovene. Dette er viktige verktøy som kan forhindre at man begår feil, og med det taper penger.

Disse kan også lastes ned gratis etter kurset.

Kurset er et nyttig grunnkurs for deltakelse på våre øvrige kurs i NS 8405 / NS 8415, totalentrepriser NS 8407 og NS 8417 og samspillsentrepriser.

Overordnet kursagenda

 • Grunnleggende avtalerett
 • Entrepriserettens plass i rettssystemet
 • Sondringen byggherrens program, prosjektering og utførelse i byggeprosjekter
 • Kontraktstruktur vs. kontraktsvilkår
 • Forbrukerentrepriser vs. næringsentrepriser
 • Norsk Standard sine kontrakter, en oversikt
 • Rådgivningskontraktene
 • Byggherrens leveringsforpliktelse
 • Entreprenørens leveringsforpliktelse, herunder entreprenørens omsorgsforpliktelse
 • Gjennomføring av prosjektet, arbeidene mm.
 • Endringer og varslingsreglene
 • Vederlag og betaling
 • Overtakelse
 • Reklamasjon og mangler
 • Tvistehåndtering

Ved påmelding til dette kurset samt del 2 i kontrakts- og entrepriseseminaret eller kurs i totalentreprise eller vårt kurs i samspillsentreprise eller forbrukerentreprise blir den samlede prisen kr. 7.200,-


Kursholdere:

Ninja Roede

Advokat og partner

Eiendom og entreprise

Tine Granlund

Senioradvokat

Eiendom og entreprise

Del