Hjem

Frokostmøte: Nye krav til klimagass­regnskap for bolig­blokker og yrkes­bygg

Av: Codex Advokat

Den 8. juni inviterer vi deg til et viktig frokostseminar om de nye kravene til klimagassregnskap for boligblokker og yrkesbygg. Fra 1. juli 2022 ble det innført krav om klimagassregnskap i TEK17, og etter 1. juli 2023 blir det obligatorisk å levere klimagassregnskap fra materialer. Benytt sjansen til å få innsikt og forberede deg på endringene i byggebransjen.

3 byggere med hjelm og refleksvest står på en byggeplass. Foto

Praktisk informasjon

Sted: Akersgata 51, Codex Advokat Oslo

Dato: 8. juni 2023

Tid: 08.00-08.30 Frokost og kaffe, seminar fra kl 08:30 - 10:00

Pris: Gratis

1. juli 2022 ble det innført krav om klimagassregnskap i TEK17 for oppføring av boligblokk og yrkesbygning. Frem til 1. juli 2023 har det vært det vært en overgangsordning, slik at søknader innkommet kommunen før 1. juli 2023 kan velge å følge gamle regler. Etter 1. juli 2023 blir det obligatorisk å levere klimagassregnskap fra materialer.

Kursholdere:

Tine Granlund

Advokat og partner

Codex Advokat Oslo AS

Tine jobber som partner tilknyttet Codex sin avdeling for eiendom og entreprise, og har særlig engasjement for bærekraftig fokus i eiendomsutvikling. Hun jobber hovedsakelig med et bredt spekter av eiendomsrettslige problemstillinger, herunder entrepriserett, plan- og bygningsrett, kontraktsrett, jordskifte, transaksjoner, tingsrett og sivilprosess. Tine er en praktisk problemløser, fremoverlent og serviceinnstilt med gode løsninger for klienten sine mål.

Tine har et engasjement for bærekraft og er leder av Codex sin bærekraftsgruppe. Hun er særlig opptatt av hvordan lovverket rundt det grønne skiftet kan formidles på en forståelig måte for ledere i norske bedrifter.

Kitty Moss Sørensen

Advokat og assosiert partner

Codex Advokat Oslo AS

Kitty har lang erfaring med arbeid innenfor fast eiendoms rettsforhold, herunder tomtefeste, tingsrett, skjønn og ekspropriasjon, plan- og bygningsrett, tinglysing mm. Hun har bred prosedyreerfaring og bred erfaring med gjennomgang av og søk i historisk arkivmateriale tilknyttet fast eiendom; særlig for eiendoms- og rettighetsavklaringer.

Hans-Petter Bergsland

Seniorrådgiver

Sweco Telemark

Hans Petter Bergsland er seniorrådgiver innen SØK og klimagassregnskap i Sweco Norge AS. Han jobber som ansvarlig søker innen et vidt spekter av bygnings- og anleggstyper og spesialiserer seg på miljø og klimatiltak innen bygg, anlegg og områdeutvikling. Med 19 års allsidig erfaring innen både rådgivning og fra byggherresiden setter han seg lett inn i forskjellige problemstillinger og kan bidra til å finne gode, avveide løsninger. Hans Petter er byggingeniør og har en praktisk og løsningsorientert tilnærming til fagområdet. Han søker alltid, i et hvert prosjekt, å finne den beste løsningen som avveier interesser innen kvalitet, økonomi, miljø og sosiale forhold.

Håper å se deg der!

Del