Hjem

Frokostmøte: hvordan etterleve åpenhetslovens plikter?

Av: Codex Advokat

I forbindelse med at åpenhetsloven trådte i kraft i sommer, har næringslivet blitt pålagt en omfattende informasjonsplikt. Virksomheter som omfattes, enten direkte eller indirekte, må kunne dokumentere aktsomhetsvurderinger av egen virksomhet, leverandørkjeden og andre forretningspartnere.

Bygningen til Codex Advokat

Detter seminaret ble avholdt 16. November 2022

Praktisk informasjon

Sted: Akersgata 51, Codex Advokat Oslo

Dato: 16. November 2022

Tid: 08.00-08.30 Frokost og kaffe, seminar fra kl 08:30 - 10:00

Pris: Gratis

Codex Advokat inviterer til et frokostseminar om Åpenhetsloven den 16. november 2022 kl. 0830, frokost blir servert fra kl 08:00 i våre lokaler i Akersgata 51 i Oslo.

Krav til næringslivet om etterlevelse av grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter har lenge hatt et økt fokus.

Åpenhetsloven påvirker både store og små foretak, enten direkte eller indirekte. Mange små bedrifter er indirekte berørt ved å være leverandør til en større virksomhet, samtidig som det ligger både omdømmmerisiko og muligheter innenfor temaet. Har din virksomhet kontroll dersom kunder, investorer, forretningspartnere eller tredjeparter stiller spørsmål rundt håndtering av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden?

I dette frokostseminaret vil vi belyse hvordan åpenhetslovens rent praktisk bør implementeres i den daglige driften av virksomheten. Regelverket reiser mange spørsmål, og både små og store bedrifter har gitt uttrykk for usikkerhet knyttet til hva loven betyr for dem.

Dette frokostseminaret inngår i vår rekke av jussfrokostmøter rettet mot næringslivet.

Vi legger til erfaringsdeling og diskusjoner. Vi håper å se deg der!

Kursholdere:

Hedda Aursnes

AdvokatHedda jobber som advokat tilknyttet Codex sin avdeling for IPR og teknologi. Hennes hovedområder er immaterielle rettigheter og kommersielle kontrakter. Hun bistår både små og store selskaper med rådgivning og tvisteløsning innen disse områdene, og har erfaring med tvisteløsning både i- og utenfor domstolene, samt ovenfor Patentstyret.

I tillegg til det faglige arbeidet innen sine hovedområder, har Hedda et engasjement for bærekraft og er tilknyttet Codex sin bærekraftsgruppe. Hun er særlig interessert i å se på hvordan virksomheter kan bruke bærekraft til å skape konkurransefortrinn.

Tine Granlund

Advokat og assosiert partner

Codex Advokat

Tine jobber som advokat tilknyttet Codex sin avdeling for eiendom og entreprise, og har særlig engasjement for bærekraftig fokus i eiendomsutvikling. Hun jobber hovedsakelig med et bredt spekter av eiendomsrettslige problemstillinger, herunder entrepriserett, plan- og bygningsrett, kontraktsrett, jordskifte, transaksjoner, tingsrett og sivilprosess. Tine er en praktisk problemløser, fremoverlent og serviceinnstilt med gode løsninger for klienten sine mål.

Tine har et engasjement for bærekraft og er leder av Codex sin bærekraftsgruppe. Hun er særlig opptatt av hvordan lovverket rundt det grønne skiftet kan formidles på en forståelig måte for ledere i norske bedrifter.

Del