Hjem

#Bærekraftsuka: Hvordan påvirker nye krav til klimagassregnskap utvikling av eiendom?

Av: Codex Advokat

Den 18. oktober inviterer vi deg til et viktig seminar om de nye kravene til klimagassregnskap for boligblokker og yrkesbygg, i samarbeid med Sweco. Fra 1. juli 2022 ble det innført krav om klimagassregnskap i TEK17, og etter 1. juli 2023 blir det obligatorisk å levere klimagassregnskap fra materialer. Benytt sjansen til å få innsikt og forberede deg på endringene i byggebransjen.

Bærekraftsuka 2023. Logo
Sweco og Codex logo

Praktisk informasjon

Sted: NIO House, Karl Johans gt. 33, 0162 Oslo

Dato: 18. oktober 2023

Tid: 09:10 - 09:50

Pris: Gratis

1. juli 2022 ble det innført krav om klimagassregnskap i TEK17 for oppføring av boligblokk og yrkesbygning. Frem til 1. juli 2023 har det vært det vært en overgangsordning, slik at søknader innkommet kommunen før 1. juli 2023 kan velge å følge gamle regler. Etter 1. juli 2023 blir det obligatorisk å levere klimagassregnskap fra materialer.

Seminarholdere:

Tine Granlund

Advokat og partner

Codex Advokat Oslo AS

Tine jobber som partner tilknyttet Codex sin avdeling for eiendom og entreprise, og har særlig engasjement for bærekraftig fokus i eiendomsutvikling. Hun jobber hovedsakelig med et bredt spekter av eiendomsrettslige problemstillinger, herunder entrepriserett, plan- og bygningsrett, kontraktsrett, jordskifte, transaksjoner, tingsrett og sivilprosess. Tine er en praktisk problemløser, fremoverlent og serviceinnstilt med gode løsninger for klienten sine mål.

Tine har et engasjement for bærekraft og er leder av Codex sin bærekraftsgruppe. Hun er særlig opptatt av hvordan lovverket rundt det grønne skiftet kan formidles på en forståelig måte for ledere i norske bedrifter.

Maja Thune-Larneng

Advokatfullmektig

Codex Advokat Oslo AS

Maja jobber som advokatfullmektig tilknyttet Codex sin avdeling for fast eiendom. Hun jobber innenfor et bredt spekter av eiendomsrettslige problemstillinger, herunder avhendingssaker, håndverkertvister, husleie, nabotvister, generell kontraktsrett og sivilprosess. Maja har erfaring innenfor tvisteløsning og forhandlinger fra flere ulike rettsområder, både i og utenfor domstolene.

Hans-Petter Bergsland

Seniorrådgiver

Sweco Telemark

Hans Petter Bergsland er seniorrådgiver innen SØK og klimagassregnskap i Sweco Norge AS. Han jobber som ansvarlig søker innen et vidt spekter av bygnings- og anleggstyper og spesialiserer seg på miljø og klimatiltak innen bygg, anlegg og områdeutvikling. Med 19 års allsidig erfaring innen både rådgivning og fra byggherresiden setter han seg lett inn i forskjellige problemstillinger og kan bidra til å finne gode, avveide løsninger. Hans Petter er byggingeniør og har en praktisk og løsningsorientert tilnærming til fagområdet. Han søker alltid, i et hvert prosjekt, å finne den beste løsningen som avveier interesser innen kvalitet, økonomi, miljø og sosiale forhold.

Ellen Soldal

Miljørådgiver

Sweco

Ellen jobber som miljørådgiver i Sweco og har jobbet med livsløpsanalyser (LCA) i mer enn 10 år. Ellen har vurdert klimagassutslipp fra produksjon av mange ulike produkter, gjennom utvikling av miljødeklarasjoner, klimagassrapportering i henhold til GHG protokollen og andre bærekraftsprosjekter. Ellen kombinerer god kompetanse på LCA med et naturvitenskaplig fundament og gjennom sine prosjekter hjelper hun bedrifter med å få oversikt over miljøbelastning knyttet til sine produkter eller produksjonsprosess. Ellen synes åpenhet og kunnskapsdeling er viktig, og er opptatt av at vi må samarbeide på tvers av fagfelt og organisasjoner for å oppnå et mer bærekraftig samfunn.

Håper å se deg der!

Del