Hjem

Et kappløp for effektiv vaksine

Av: Codex Advokat

Dato: 21.10.20

I koronatider er vaksine i tankene til mange. - Det er bekymringsfullt at de som kan betale kjøper opp store volumer på forhånd, sier Dagfinn Høybråten, leder for Kirkens Nødhjelp og tidligere leder for den internasjonale vaksinealliansen GAVI.

Dagfinn Høybråten i prat med Anders Faanes Dagfinn Høybråten i Rettsrådet.

Dagfinn Høybråten har vært en svært markant skikkelse i norsk politikk opp gjennom mange år. Kjent som leder og stortingsrepresentant for KRF og fra ulike ministerroller i tidligere regjeringer, blant annet som statsråd i helsedepartementet. I dag er Høybråten generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, som Codex Advokat er juridisk hovedsamarbeidspartner for. Nylig var Høybråten gjest hos Codex-sjef Anders Faanes i podkasten Rettsrådet, for å snakke om klima, bærekraft og hvordan vi i fellesskap kan bidra til gode humanitære forhold rundt om i verden.

Først kom samtalen inn på koronaviruset og arbeidet med vaksiner. Høybråten har lang erfaring med vaksiner, ikke minst gjennom tidligere topplederverv i den internasjonale vaksinealliansen GAVI Alliance.

- Akkurat nå er Kirkens Nødhjelp fokusert på det forebyggende arbeidet som må gjøres i den perioden vi ikke har noe vaksine. Men det å få frem en effektiv vaksine er noe som vi og Norge støtter aktivt, fordi det er det eneste som kan kvitte oss med dette viruset. Og nå foregår det et kappløp for å nå frem til en effektiv vaksine. Det er masse kandidater, altså vaksine-kandidater, som er ute i ulike faser i utvikling og utprøving. Og landene posisjonerer seg nå for å sikre seg fremtidige volumer av det man ikke vet om er effektivt, sier Høybråten.

- Hva tenker du om måten land og grupperinger posisjonerer seg i vaksinearbeidet?

Nei, det er et blandet bilde. Fordi det er jo bra for utviklingen av vaksinen at noen er villige til å betale for utviklingen, og at det satses bredt. Fordi det er ofte sånn at ett spor ikke er det eneste, og hvor det er mange spor som ikke vil føre frem. Men det som er bekymringsfullt, er at de som kan betale kjøper opp store volumer på forhånd. Det har nå USA og noen europeiske land lagt opp til å gjøre. Norge støtter jo utviklingen av vaksiner i mekanismer som er for verdens fattige. Men er samtidig opptatt av å sikre seg vaksiner til Norge. Naturlig nok. Det er en del av oppdraget. Det kan føre til at de fattigste blir plassert bakerst i køen, og i verste fall ikke får noen vaksiner – i hvert fall ikke på lang tid. Og vi jobber sterkt for nå, Kirkens Nødhjelp og våre allierte rundt i verden, for at det er forpliktende mekanismer for å prioritere at vaksinene går til de som trenger det mest først. Og fordele sånn at de fattige landene, som ikke har den kjøpekraften som vi har, får muligheten i tide.

Blandet bilde

- Tror du det er risiko for at de landene hvor nøden er størst, også før korona, kommer til å havne bakerst i køen igjen?

- Ja, det er stor risiko for det. Og historien har mange eksempler på at det er det som kommer til å skje. Samtidig er det mange gode krefter som nå jobber for at det ikke skal skje, så jeg håper på at det fortsatt er mulig. Og så tenker jeg at de krisene som følger i kjølvannet av koronaen, eller de som var der allerede. Vi skal snakke om klima, som ikke går over fordi vi har hatt denne koronakrisen. Ulikhet som blir verre som følge av koronakrisen. Kriminalitet og overgrep. Krig og konflikt som blir verre, dessverre. Selv om vi håpet på det motsatte. Det er for mange av disse landene enda mer alvorlig enn selve pandemien.

- Det synes jeg er et viktig perspektiv. Og så er for noen tanken på å bruke en advokat helt fremmed. Og det er jo kanskje de vi er mest opptatt av i Kirkens Nødhjelp, de som ikke har verken ressurser eller stemmevolum til å bli hørt. Og jeg synes jo det er spennende med mange initiativ opp gjennom årene fra det juridiske miljøet for å bidra inn mot de som på en måte faller utenfor, blir sist i køen eller på annen måte må leve med sin rett uten at den blir avklart. Så der tenker jeg at jussen har en sosial oppgave.

- Det er nyttig for oss, men det er også en del av det å bidra til at vi kan sette en agenda sammen og hver for oss i samfunnet. Som kan være med å dra verden i en retning som er nødvendig. Og jeg synes det er veldig spennende at advokatbransjen representert her med dere, setter bærekraft på dagsorden så sterkt som dere har gjort.

- Og, en del av dette handler jo om rettferdighet, som et advokatfirma søker hele tiden. Men det handler også om å håndtere risiko. Og jeg tror for hele privat sektor - for finans, for advokatbransjen og for næringslivet forøvrig. Hvis man ikke håndterer sine bærekraftutfordringer i operasjonell virksomhet og i sine relasjoner, så løper man en stor risiko for at fremtidens kunder vil kreve det. Og kreve det med mye sterkere røst og virkemidler enn de har gjort til nå.

Bærekraft og advokater

Ifølge Høybråten deler Kirkens Nødhjelp og advokatbransjen en søken etter at «rettferdigheten skal fylles». Advokater får en unik innsikt i hva som er grunnleggende problemstillinger. Og flere konflikter kunne vært forebygget hvis flere brukte de verktøyene, eller hadde tilgang til å kunne bruke de verktøyene.

Kirkens Nødhjelp har en strategi for sitt samarbeid med privat sektor som nettopp peker i retning av typen samarbeidsavtaler som de nå har med Codex Advokat.

For Kirkens Nødhjelp er det viktig at Norge skal ta sin rettmessige del, sånn at ikke de som har gjort minst for å skape klimakrisen må betale den største regningen - slik det ofte blir.

Lytt til hele podkasten med Dagfinn Høybråten på Spotify, eller der du ellers hører podkast.


Del