Hjem

Etablerer klima- og bærekraftnettverk

Av: Codex Advokat

Dato: 21.10.20

Codex Advokat knytter til seg fagekspertise innen klima og bærekraft, gjennom et bredt nettverk av samarbeidspartnere og rådgivere.

Tre personer ute på tur

Av Codex Advokat

Advokatbransjen har i utgangspunktet ikke et stort klimaavtrykk. Vi i Codex tror likevel det er avgjørende at advokatselskapene deltar i debatten og står opp for klima og bærekraft, sier administrerende direktør Anders Faanes i Codex Advokat.

Han viser til at det er advokater som innehar den juridiske kompetansen som er nødvendig for å innfortolke bærekraft i lovgivning, avtaler og vedtak.

Klimasøksmål som pågår for domstolene nå er konkrete eksempel på den rettslige endringen vi vil se fremover når viktigheten av klimahensyn blir stadig mer etablert i samfunn, politikk og i lovgivning, sier Faanes.

Vi trenger å lære – av de beste – for å komme i den posisjonen vi ønsker å være: En pådriver i advokatbransjen og samfunnet for en mer klimavennlig og bærekraftig utvikling. Vi trenger konkrete råd og innspill fra sparringpartnere som besitter den kompetansen, sier Faanes.

Vi skal virkelig etterleve innad det vi kommuniserer utad, med substans og troverdighet. Vi ønsker å gjøre det vi kan for å nå ut med et godt og slagkraftig budskap om nødvendigheten av bærekraft, sier Faanes.

Codex skal være en pådriver i vår bransje for klima og bærekraft. Samtidig er vi ærlige på at vi er advokater, og trenger hjelp til læring. Vi ønsker å samarbeide med ekspertene som kan gi oss innsikt og kunnskap, sier Faanes.

Advisory Board

I løpet av høsten skal Codex ha klart et nytt rådgivende organ – et Advisory Board – innen klima og bærekraft.

Det vil være medlemmer fra akademia, bransjer, humanitære organisasjoner, interesseorganisasjoner og ulike fagmiljøer. Mennesker som utfyller hverandre hva gjelder kompetanse og fagfelt. Med bredde i alder, jevn fordeling av kjønn og mangfold i erfaring og bakgrunn.

Codex Advokat er allerede juridisk hovedsamarbeidspartner for Kirkens Nødhjelp. Med Kirkens Nødhjelp og andre partnere ønsker Codex å ta initiativ til brede samarbeid for miljøet. På tvers av næringsliv og samfunn.

Ikke minst er Codex i gang med å sette opp et bedre klima- og bærekraftregnskap for virksomheten, samt lage en mer grundig bærekraftrapport.

En pådriver

I fjor ble Codex anerkjent av FN som klimanøytrale, som det første advokatfirmaet i verden. For firmaet handler dette om samfunnsansvar. Det ansvaret kan selvfølgelig også gå hånd i hånd med det å drive virksomhet.

Samtidig som Codex skal være et innovativt og fremtidsrettet advokatfirma, skal firmaet selvfølgelig tenke på – og jobbe for – bærekraft og klima - både lokalt og globalt.

Har du spørsmål knyttet til klima- og bærekraftnettverk? Snakk med oss.

Del