Hjem

Codex først i verden med miljøinitiativ

Av: Codex Advokat

Dato: 29.08.19

FN har godkjent Codex Advokat som det første klimanøytrale advokatfirmaet i verden. – Vi er utrolig stolte. Samtidig er dette noe som forplikter, sier Codex-sjef Anders Faanes.

En ung kvinne med rødt hår og nesering ser alvorlig mot kameraet.

Climate Neutral Now

I selskap med noen av verdens fremste bedrifter fremheves nå Codex Advokat av FN som signatur til deres Climate Neutral Now-program. Ifølge Niclas Svenningsen, som er leder for UN Global Climate Action, har alle et ansvar for å ta tak i klimaendringene.

– Vi må tak i det som en sak som virkelig haster. Effektene av klimaendringer truer selve eksistensen av vårt moderne samfunn og all fremgangen vi har gjort. Vi er glade for å se Codex, det første advokatfirmaet til å bli med i Climate Neutral Now-initiativet til FN, vise at det er handlinger man kan gjøre akkurat nå for å svare på denne utfordringen. Vi inviterer alle til å følge Codex sitt eksempel og delta i den globale klimaaksjonen, sier FN-lederen.

– Dette handler om samfunnsansvar, og om at det ansvaret kan integreres med det å drive virksomhet, sier daglig leder Anders Faanes i Codex Advokat.

– Samtidig som vi bygger et utadvendt, innovativt og fremtidsrettet advokatfirma, skal vi også tenke på - og jobbe for - et bedre klima. Det er derfor vi nå, som det første advokatfirmaet i verden, inngår samarbeid med FN om klimaarbeid av denne typen, legger han til.

Kvotesystem

Gjennom FN støtter blant annet Codex sertifiserte prosjekter som produserer ren energi i utviklingsland. Et kvotesystem regulerer hvor mye CO2 som kan slippes ut og kvotene deles ut av FN til de landene som har signert Kyoto-avtalen. Codex samarbeider i tillegg tett med klimaplattformen Chooose, som kjøper klimakvoter fra CO2-reduserende prosjekter godkjent av FN - og således bidrar med finansiering av grønne prosjekter i utviklingsland. Det globale systemet med klimakvoter er et svært viktig virkemiddel for FN i kampen mot klimaendringer.

– Vi er veldig glade for at Codex tar en lederposisjon i advokatbransjen. Jeg er selv advokat, noe som gjør samarbeidet ekstra meningsfullt for oss. Sett fra utsiden kan advokatbransjen virke konservativ når det kommer til å ta i bruk nye løsninger og til å ta ansvar utover klienten og medarbeiderne. Codex viser med dette at de er både fremoverlente og tar ansvar også langt utenfor sin egen kontrollsfære. I kombinasjon med den imponerende rekke miljøtiltak de tar internt så både håper og tror jeg de vil være en inspirasjon og sette en standard for alle andre i bransjen. Det er også gledelig at det første advokatfirmaet i verden som er akseptert av FN i deres Climate Neutral Now-program er fra Norge, sier gründer og CEO Andreas Slettvoll i Chooose.

Systematisk arbeid

Ifølge Faanes skal Codex arbeide systematisk og kontinuerlig for at virksomheten og dets ansatte reduserer CO2-utslipp. Flertallet av de ansatte bruker kollektive transportmidler, sykler eller går til arbeid. Utstrakt bruk av telefonmøter bidrar til å begrense arbeidsrelaterte flyreiser. Mat servert på arbeidsplassen vurderes på bakgrunn av hva som er best for miljøet. Mat servert til lunsj serveres også som overtidsmat. Utstrakt kildesortering er en selvfølge. Codex stiller også krav til leverandørers klimaengasjement.

– Ikke minst har Codex et eget organ som skal sørge for at allerede iverksatte klimatiltak fortsetter, samt sette i gang nye tiltak som skal redusere CO2 ytterligere. Som et resultat av de tiltakene vi gjør for å redusere utslipp av klimagasser er faktisk nå alle ansatte i Codex klimapositive. Forhåpentligvis kan vi være med å starte en lang rekke endringer som hele bransjen bør gå sammen om, sier Faanes.

Har du spørsmål knyttet til klima- og miljørett? Snakk med oss.

Del