Hjem

Entreprisekursguiden - hva kan du lære? [høsten 2020]

Av: Codex Advokat

Høsten er her snart og Codex skal holde sine sedvanlige kurs innen entrepriserett. Vårens kurs ble avlyst pga. pandemien, men vi søker å avholde høstens kurs i våre lokaler og/eller via Teams. Vi har høyt fokus på smittevern og følger kontinuerlig siste anbefalinger fra FHI. Vi vil være maks 18 stk. fysiske deltagere på kurs. De første 18 får delta fysisk, dersom de ønsker det, mens de som melder seg på etter de 18 første må regne med Teams løsning.

Kurs entreprise

Alle aktører i bygg- og anleggsbransjen må ha kunnskap om grunnleggende entrepriserettslige regler.

Utgangspunktet for våre kurs og seminarer er reglene vi finner i Lov og forskrifter om offentlige anskaffelser og Norsk Standard sine kontraktstandarder.

Kursene er lagt opp til å være praktiske, og tar stilling til løpende problemstillinger i prosjekter. Kursene er relevante for både oppdragsgivere, konsulenter og entreprenører.

Vi innleder sesongen med kontraktseminaret. Kurset er tilpasset byggherrer, entreprenører, rådgivere og andre som arbeider med bygg- og entreprisekontrakter og som ønsker en innføring i grunnleggende entrepriserettslige regler.

  • Del 1 i kurset den 30 september gir generell kontraktsforståelse og en overordnet oversikt med tanke på inngåelse av kontrakt, tilbud og aksept.
  • Del 2 i kurset den 1 oktober går inn i det mer tekniske i NS kontraktene -da særlig NS 8405 eller NS 8406, samt de mest sentrale reglene i underentreprisekontraktene NS 8415 og NS 8416. Kurset er et nyttig grunnkurs for deltakelse på våre øvrige kurs i totalentrepriser og samspillsentrepriser.

Totalentreprisekurset blir avholdt den 15 oktober er spesielt tilpasset de som arbeider med totalentrepriser, enten på byggherresiden, entreprenørsiden eller som rådgivere. Her går vi spesifikt gjennom NS 8407 og 8417 samt rådgiverkontraktene NS 8401 og 8402.

Vi avrunder kurssesongen med kurs i Samspillsentrepriser den 29 oktober. I mangel av en Norsk Standard-kontrakt for samspillsentrepriser må de som lager samspillskontrakter enten skrive alle vilkårene selv eller kopiere vilkår fra andre samspillskontrakter. Vi kjører kurs i samspill basert på NS 8402 & NS 8407.


Kursholdere:

Ninja Roede

Advokat og partner

Eiendom og entreprise

Bent KvermeDel