Hjem

Elise Haavik. Hvem er du?

Av: Codex Advokat

Vi tok en prat med Elise på eiendomsavdelingen om hva som er viktig for henne på jobb og utenfor jobb.

Elise Haavik

Hvem er du og hva jobber du med?

Jeg heter Elise Haavik og er advokat hos Codex Advokat. Jeg jobber på avdelingen fast eiendom og entreprise og har jobbet her siden 2019.

Hva spesialiserer du deg i?

Jeg spesialiserer meg innenfor fast eiendom og prosedyre. Fagfeltet er svært vidt, hvilket gjør at jeg har erfaring med mange ulike sakstyper. Jeg er særlig interessert i saker vedr. veirett, nabotvister og tvister innad i eierseksjonssameier/borettslag.

  • Les mer om Elise sin erfaring her.

Hva er viktigste for deg å få til i en sak?

Jeg jobber alltid løsningsorientert og forsøker å finne den beste rettslige og økonomiske løsningen for klientene mine. Dette innebærer ofte en prosessrisikovurdering av saken, opprette en dialog med motpart, fremme forslag til minnelig løsning og/eller bringe saken inn for domstolen, dersom man ikke klarer å komme til enighet.

Det viktigste for meg er å oppnå en god løsning for klienten. Jeg realitetsorienterer alltid klienten om hvor sterkt kravet vil stå i en eventuell rettssak. Ut fra juss og sunn fornuft kan vi sammen komme frem til hvilke løsninger som kan aksepteres av klienten og hvilke rettslige skritt dette krever.

Hva inspirerte deg til å starte med juss?

Jeg har alltid vært opptatt av at ting skal være rettferdig og jeg er glad i å argumentere på andres vegne, særlig når jeg merker at vedkommende ikke kan stå i argumentasjonen selv. I tillegg er jeg nysgjerrig og glad i å lese. Det å studere loven virket derfor passende.

Hva er det mest givende med rollen din?

For meg er det veldig tilfredsstillende å kunne sikre andres rettigheter og fremme deres sak, når de selv ikke har kompetanse nok til å gjøre det. Rettssystemet er massivt og avansert, og det er fint og kunne kartlegge klienters rettigheter og bidra til deres forståelse av saken og jussen på området.

Hvilke av FN sine bærekraftsmål står ditt hjerte nærmest?

Alle bærekraftsmålene til FN er viktige. Men jeg er særlig opptatt av god utdanning og likestilling mellom kjønnene. Kunnskap legger grunnlaget for å forstå alvorligheten i de andre bærekraftsmålene, som f.eks. behovet for å stoppe klimaendringene og være bevisst på livet i havet og hvor truet økosystemet er.

Hva engasjerer deg når du ikke er på jobb?

Når jeg ikke er på jobb elsker jeg å trene/drive med idrett. Utenom det er jeg interessert i språk, litteratur og er opptatt av miljøutfordringene vi står ovenfor.

Del