Hjem

Fast eiendom i virksomhets­overdragelse – ikke fradrags­rett for MVA på transaksjons­kostnader knyttet til eiendommen

Av: Codex Advokat

Skattedirektoratet (SKD) har i en uttalelse tatt til orde for at det ikke foreligger fradragsrett for såkalte transaksjonskostnader ved kjøp/salg av fast eiendom som ledd i virksomhetsoverdragelse.

ikke fradragsrett for MVA på transaksjonskostnader knyttet til eiendommen
Del