Hjem

MVA på alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling – med eller uten moms?

Av: Codex Advokat

Virksomheter som leverer tjenester innen alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling, fikk fra nyttår plikt til å beregne merverdiavgift på vederlaget for tjenestene. En bransje som ikke tidligere har hatt momsplikt, opplever dette naturligvis som utfordrerne. Nedenfor beskriver vi lovendringene i hovedtrekk.

MVA kosmetisk behandling
Del