Hjem
icon

Hvordan unngå konkurs?

En kvinne som sitter på gulvet og arbeider.

Næringslivet står overfor store utfordringer i krisetider, og kan risikere konkurs.

Opptil 80% av nyoppstartede bedrifter går konkurs innen 5 år. Hva kan ledelsen og styret gjøre for å unngå konkurs? Denne artikkelen gir deg noen gode råd til hvordan du kan forsøke å unngå konkurs.

Viktige forhold du trenger å vite for å unngå konkurs:

Hva er konkurs?

Dersom et selskap eller en person ikke lenger klarer å betale skyldige beløp og er i underbalanse, kan det tenkes at vilkårene for konkurs er oppfylt.

Ved konkurs mister skyldneren retten til å bestemme over egne verdier og eiendeler. Bobestyrer tar kontroll over verdier og foretak.

Hensikten med en konkursbehandling er primært å sikre en rettferdig fordeling av verdier til skyldnerens kreditorer.

Hvorfor går noen bedrifter konkurs?

Det er flere ulike årsaker til at noen bedrifter går konkurs.

Eksempelvis kan bedriften slite med å få solgt varer og tjenester, slik at den ikke får inn nok inntekter til å dekke kostnader.

Flere bedrifter har godt salg av varer og tjenester, men sliter på andre områder.

Mister en virksomhet kontroll over økonomien, kan den i verste fall gå konkurs.

I tilfeller der virksomheter selger varer på kreditt, og kundene ikke betaler, kan dette skape problemer for virksomhetens likviditet (betalingsevne). Med for dårlig likviditet, får ikke bedriften betalt regningene sine, og kan risikere konkurs.

Hvordan kan man unngå konkurs?

Med god håndtering av økonomiske forhold som fakturaer og kundefordringer – samt likviditet, kommer du langt.

Sliter du med at kundene dine ikke gjør opp for seg? Da kan en god løsning være inkasso.

Gode innkrevingsrutiner er viktig. Dette gjør at du kan redusere kredittid, øke likviditeten og få inn flere utestående beløp.

I krisetider kan det være lurt å søke om utsatt frist for betaling av MVA og arbeidsgiveravgift, dette kan bidra til at likviditeten blir bedre.

Å sette opp et budsjett over forventede inntekter og kostnader kan hjelpe deg å kontrollere situasjonen bedre.

Ved krisesituasjoner er det viktig å være proaktive overfor bank, leverandører og kreditører.

Da bør søke om utsettelser på betalinger og be om redusert leie og lignende. Det er også mulig å søke støtte fra offentlige myndigheter, i form av kriselån. Dette kan bidra til å redde arbeidsplasser og forhindre konkurs.

I tilfeller hvor det er ansatte ikke har arbeidsoppgaver, permitter dem i tide.

Dette er en kostnadsbesparelse som kan være avgjørende.

Planlegg fremtiden så godt det lar seg gjøre. Samarbeid og snakk med andre, og forsøk å stille godt forberedt til den dagen krisen er over.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Rådgivning for å unngå konkurs
  • Kartlegging av bedriftens muligheter
  • Alle spørsmål knyttet til konkurs

Har du spørsmål knyttet til å unngå konkurs? Snakk med oss.