Hjem

Anleggsbidrag og refusjon [Webinar]

Av: Codex Advokat

I utbyggingsprosjekter er det krav om opparbeiding av vei, vann og avløp. Dersom disse anleggene kommer andre grunneiere til gode, kan tiltakshaver kreve refusjon fra disse grunneierne. Alternativt kan kommunen stille krav om at utbygger yter et anleggsbidrag til dekning av kostnader til slik infrastruktur.

Vi skal i dette webinaret gå igjennom noen sentrale rettslige forhold knyttet til regler for anleggsbidrag og refusjon.

Del