Hjem

Hvem av partene kan disponere slakken til egen bruk?

Av: Codex Advokat

Det oppstår ofte begivenheter som forstyrrer, vanskeliggjør eller hindrer fremdriften i prosjektet. Dette kan medføre negative konsekvenser både i fremdriften og økonomien i prosjektet. Slakk kan avverge kostbare mottiltak og tidsmessige konsekvenser av fremdriftshindringer. Derfor kan slakk være av stor verdi for både entreprenør og byggherre.

En gruppe mennesker står på en byggeplass
Del